dinsdag, 2. juni 2015 - 20:54 Update: 02-06-2015 21:11

KPN kreeg boete van 364.000,- euro om beveiligingslek persoonsgegevens

KPN kreeg boete van 364.000,- euro om beveiligingslek persoonsgegevens
Foto: KPN
Amsterdam

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft al in december 2013 aan KPN B.V. een boete van 364.000,- euro opgelegd voor het onvoldoende beveiligen van systemen waarin de persoonsgegevens van klanten zijn opgeslagen. Dit heeft de ACM dinsdag bekendgemaakt.

‘Op telecomaanbieders rust de wettelijke plicht om de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van hun klanten voldoende te beschermen, zodat derden daartoe geen toegang hebben’, aldus de ACM.

Hacker

Nadat een hacker in januari 2012 had ingebroken in het netwerk van KPN heeft ACM een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop KPN de persoonsgegevens van haar klanten beveiligde. Uit het onderzoek bleek dat in de periode voorafgaand aan de hack de beveiliging van deze gegevens van KPN-klanten en de wijze waarop het veiligheidsbeleid in de organisatie was geborgd onvoldoende was. 

Hiervoor heeft ACM een boete opgelegd aan KPN van in totaal 364.000 euro. Nadat de hack was ontdekt heeft KPN voortvarend gereageerd om de beveiliging van haar netwerken en systemen op orde te brengen.

Het boetebesluit van ACM wordt nu pas openbaar gemaakt omdat KPN zich tegen eerdere openbaarmaking heeft verzet bij de voorzieningenrechters van de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). 

Categorie:
Provincie: