woensdag, 3. juni 2015 - 19:09

Eerste uitkeringen in chroom-6-zaak

Eerste uitkeringen in chroom-6-zaak
Foto: Min Defensie
Woensdrecht

Volgens de GGD Zuid Limburg is de vondst van chroom-6 in 2 van de 210 genomen stofmonsters op de POMS-site Eygelshoven niet verontrustend. “Ik hecht er aan dat dat hier hardop wordt uitgesproken, om de onrust onder het personeel niet groter te maken dan nodig.” Minister Jeanine Hennis-Plasschaert zei dit vandaag tijdens het Kamerdebat over het gebruik van chroomhoudende verf bij Defensie.

De minister verwees voor haar uitspraak naar de memo van 29 mei van de GGD Zuid-Limburg. Daarin staan de resultaten van onafhankelijk onderzoeksbureau RPS Analyse naar de aanwezigheid van chroom-6 op de NAVO-opslagplaats (POMS-site) in Eygelshoven. Niet alleen was die minimaal, ook lagen de verfdeeltjes in delen van gebouwen waar op dit moment niet wordt gewerkt. In de 195 stofmonsters van de POMS-site Brunssum werd geen chroom gevonden.

Uit coulance

Ter sprake kwam verder het aantal toegewezen en afgewezen aanvragen voor de coulanceregeling. Deze heeft Defensie in het leven geroepen om mensen met gezondheidsklachten financieel te helpen zodat ze niet hoeven te wachten op de uitkomsten van het onderzoek.

Eerste uitkeringen

Tot nu toe zijn 479 aanvragen binnen, waarbij aan 31 mensen in totaal 209.500 euro uitgekeerd. 232 dossiers zijn nog in behandeling en 191 aanvragen zijn afgewezen. Dit laatste gebeurt op basis van de huidige kennis over chroomaandoeningen van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Bij nieuwe inzichten zei Hennis de regeling uiteraard aan te zullen passen. Die zouden bijvoorbeeld kunnen komen uit het grootschalige RIVM-onderzoek dat Defensie laat uitvoeren naar aanleiding van de chroomkwestie.

Geen roulette

Op de vraag van SP-kamerlid Jasper van Dijk waarom Defensie het gebruik van chroomhoudende verf niet stopt, was het antwoord van de minister meerledig. Ze wees op de trapsgewijze bescherming van personeel bij het werken met gevaarlijke stoffen. Hennis maakte duidelijk dat de combinatie van collectieve en persoonlijke maatregelen het risico minimaliseert en ervoor zorgt dat het personeel veilig kan werken. Denk aan het gebruik van afzuigapparatuur en voldoende aanwezige en goedgekeurde persoonlijke beschermingspakken. Hennis: “Het personeel wordt dus niet onbeschermd blootgesteld aan allerhande risico’s. Er wordt geen Russische roulette gespeeld met medewerkers!”

Aanbevelingen overgenomen

Eerder bleek dat op sommige plaatsen de spuitcabines, niet optimaal zijn. De aanbevelingen die eerder in de Quick Scan chroom-6 verschenen neemt de minister allemaal over. De bewindsvrouw benadrukte nogmaals dat hard wordt gewerkt aan optimalisering, maar dat hier grote infrastructurele, financiële en tijdsinvesteringen mee zijn gemoeid. 

Stoppen geen optie

Het (tijdelijk) stoppen met het gebruik van chroomhoudende verf is geen optie. Duidelijk werd dat er nog geen goedgekeurde alternatieven zijn, hoewel hier wereldwijd hard aan wordt gewerkt. Chroomhoudende verf beschermt materieel tegen corrosie. Het stoppen met de verf, zou zodoende gepaard gaan met het stilzetten van hele wapensystemen, zoals de F16’s. Niet alleen is dit een onaanvaardbare inbreuk op de bedrijfsvoering, ook brengt het de veiligheid van Nederland in gevaar.

Provincie:
Tag(s):