donderdag, 4. juni 2015 - 14:15 Update: 04-06-2015 19:17

Honderden banen weg bij FrieslandCampina

Ontslagen bij FrieslandCampina door modernisering
Foto: Archief EHF
Leeuwarden

FrieslandCampina heeft, onder andere in de productielocaties in Beilen en Leeuwarden, de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in uitbreiding van de productiecapaciteit, kwaliteitsverbeteringen en veiligheid. Hiermee is ingespeeld op het verdwijnen van het melkquotum en op steeds verder toenemende kwaliteitseisen. De komende drie jaar zal als gevolg hiervan het aantal arbeidsplaatsen op deze productielocaties op verschillende niveaus worden teruggebracht.

Gevolgen Beilen en Leeuwarden

Voorzien is dat als gevolg van het verhogen van de efficiëntie in de komende drie jaar bij FrieslandCampina in Beilen, waar kindervoeding en ingrediënten worden geproduceerd, tussen de 210 en 230 van de huidige 767 arbeidsplaatsen zullen vervallen. Het gaat hierbij om 80 tot 90 FrieslandCampina werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en 115 tot 125 uitzendkrachten en tijdelijke contracten. De overige circa 15 betreft natuurlijk verloop.

Bij FrieslandCampina in Leeuwarden, waar hoofdzakelijk gecondenseerde melk wordt gemaakt bestemd voor export naar het Midden-Oosten, Afrika en Azië, zullen de komende drie jaar tussen de 125 en 145 van de huidige 852 arbeidsplaatsen vervallen. Het gaat hierbij om 60 tot 70 FrieslandCampina werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 40 tot 45 uitzendkrachten en tijdelijke contracten en circa 25 betreft natuurlijk verloop.