donderdag, 4. juni 2015 - 17:29 Update: 05-06-2015 8:48

Resultaat bereikt voor nieuwe cao bij NS +5%

Resultaat bereikt voor nieuwe cao bij NS
Foto: Archief EHF
Utrecht

NS en vakbonden (FNV, VVMC, VHS en CNV) zijn vandaag tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor een nieuwe cao voor de periode 2015-2017. Onder de nieuwe cao vallen ca. 16.000 NS-medewerkers: machinisten, conducteurs, servicepersoneel, monteurs en kantoorpersoneel. De bonden leggen de afspraken voor aan de leden. Onder meer het thema duurzame inzetbaarheid wordt de komende tijd nog nader uitgewerkt tussen NS en de vakbonden.

Hans Hemels, directeur HR van NS: “Er ligt een mooi resultaat dat recht doet aan alle collega’s in het land. We hebben goede en verantwoorde loonafspraken gemaakt. Ook gaan we voor de maximale pensioenopbouw waardoor iedereen zicht houdt op een goed pensioen. We creëren verder 200 arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking. Met een vernieuwd sociaal plan en maatregelen rondom duurzame inzetbaarheid zorgen we ervoor dat NS ook in veranderende omstandigheden werkgelegenheid kan blijven bieden en medewerkers zich kunnen ontplooien. Op dit resultaat kunnen we verder bouwen aan een sterker NS voor medewerkers én reizigers.

Loon, pensioen en vergoedingen
De cao krijgt een looptijd van 29 maanden en loopt van 1 mei 2015 tot en met 30 september 2017. Er is een loonstijging in drie etappes afgesproken: van 1% per 1 mei 2015, 2% per 1 januari 2016 en 2% per 1 januari 2017. Over de totale looptijd van de cao bedraagt de loonstijging daarmee 5%. Enkele vergoedingen stijgen. Zo stijgt de onregelmatigheidstoeslag (ORT) voor medewerkers met wisselende diensten dit jaar met 5%, met 2% in 2016 en 2% in 2017. Voor wat betreft pensioen is, gegeven de nieuwe wetgeving, gekozen voor de maximale opbouw (1,875% per jaar). Een duidelijke keuze voor zekerheid voor later in plaats van inkomen nu.

Duurzame inzetbaarheid en sociaal plan

Rondom duurzame inzetbaarheid worden de afspraken de komende tijd nog verder uitgewerkt. Centraal hierbij staat de vraag hoe medewerkers fit blijven en hoe zij zich kunnen ontwikkelen in een tijd van snelle (technologische) veranderingen en omdat er steeds langer wordt doorgewerkt. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor een nieuw Platform voor Duurzame Inzetbaarheid waarin NS, medewerkers, bonden en medezeggenschap een duidelijke visie en bijbehorende afspraken uitwerken. Zo gaan NS en de bonden nader onderzoek doen naar nieuwe (voorwaarts roterende) roosters voor mensen met (enkelvoudig) onregelmatige diensten. Uit de wetenschap blijkt dat dit soort roosters een positief effect hebben op de gezondheid.

Voor mogelijke organisatieveranderingen is er een sociaal beleidskader en wordt het Sociaal Plan van NS gemoderniseerd. Hans Hemels: “We willen bij organisatieveranderingen eerder in het proces aan de slag om mensen van werk naar werk te brengen met ook kortere bemiddelingstermijnen. Een BaanStimuleringsFonds van vijf miljoen euro moet helpen bij meer aandacht voor opleidingen en het vergroten van de interne mobiliteit. Intentie is dat NS de komende jaren gedwongen ontslagen wil voorkomen.”

Provincie:
Tag(s):