vrijdag, 5. juni 2015 - 21:33 Update: 05-06-2015 21:34

KHN: Rapport Rinnooy Kan risico voor horeca

KHN: Rapport Rinnooy Kan risico voor horeca
Foto: Archief EHF
Woerden

Koninklijke Horeca Nederland vindt meer vrijheid voor gemeenten om zelf en eigen belastingen te heffen een slecht plan. Al jaren zijn er grote verschillen én onverklaarbaar grote stijgingen in gemeentelijke belastingen, zoals bijvoorbeeld de toeristenbelasting, de leges voor startende horecaondernemers en de leges voor drank- en horecavergunningen.

Het is horecaondernemers een doorn in het oog dat de verschillen tussen gemeenten zo groot zijn en alleen maar groter worden. Zo zijn de leges voor een drank- en horecawetvergunning de afgelopen jaren gemiddeld met 82% gestegen. KHN vindt dat die verschillen kleiner moeten worden in plaats van groter door gemeenten nog meer ruimte te geven.

VNO-NCW en MKB-Nederland gaven op 3 juni al aan niets te zien in de gepresenteerde voorstellen van de commissie-Rinnooy Kan om gemeenten meer eigen belastingen te laten heffen. Ook KHN denkt dat dat alleen maar gaat leiden tot lastenverhogingen voor bedrijven en burgers, terwijl de economie juist schreeuwt om lastenverlichting. Ook is KHN met VNO-NCW en MKB NL beducht voor lokale inkomenspolitiek.

Normtarief voor leges

De overheid lijkt niet te willen ingrijpen in de wildgroei van (lokale) leges die de horeca moet betalen. Volgens legesonderzoek* van 2008-2013 is er in gemeenten een wildgroei. Ook laat het rapport zien dat er grote (prijs)verschillen zijn tussen gemeenten voor dezelfde soort diensten. "De overheid wil de lastendruk voor ondernemers verlagen maar toch stijgen de kosten meer dan de inflatie: dat is voor ons onaanvaardbaar. Het is tijd dat de landelijke en lokale politici werken aan een normtarief voor de leges en de overbodige vergunningen schrappen", aldus Lodewijk van der Grinten, algemeen directeur van KHN.

Herziening belastingstelsel: afschaffing 6% btw-tarief kost horeca 35.000 banen

De vraag of gemeenten een groter belastinggebied moeten krijgen, is onderdeel van de bredere discussie over de herziening van het belastingstelsel. Die moet volgens KHN, VNO-NCW en MKB-Nederland gericht zijn op meer economische groei en meer banen. Volgens KHN bereik je dat niet met een verschuiving van lasten. Er is juist een lastenverlichting nodig. Voor de arbeidsmarkt maakt het in principe niet uit of mensen worden belast via hun inkomen of via gemeentelijke belastingen.

KHN pleit voor behoud van het lage btw-tarief en lagere lasten op arbeid. Dat is wat ondernemend Nederland nu nodig heeft voor economische groei en werkgelegenheid. Een belangrijk onderwerp van gesprek is de wens van het kabinet om in de belastingherziening het 6% btw-tarief af te schaffen: dat gaat de horeca 35000 banen kosten en de hele gastvrijheidseconomie 55000.

Ongebreideld stijgen

Daarnaast is er het risico dat bij meer eigen ruimte voor gemeenten alle gemeentelijke lasten ongebreideld zullen stijgen Meestal alleen om de gaten in gemeentelijke begrotingen te dichten. Dat dit geen onterechte angst is blijkt wel uit de jaarlijkse stijgingen van bv. de OZB-belastingen. Ondernemers pleiten daarom al jaren voor een zogenoemde micronorm. Dan mag elke gemeente afzonderlijk de OZB-opbrengsten niet meer laten stijgen dan het inflatiepercentage – met correctie voor nieuwbouw.

Grote verschillen leges voor de horeca

De meeste gemeenten voeren jaarlijks een tariefverhoging door voor hun vergunningen en belastingen. De cijfers laten zien dat de verschillen onaanvaardbaar groot zijn.