zaterdag, 6. juni 2015 - 11:06 Update: 07-06-2015 16:59

Meer keuze voor studenten door Associate degree

Associate degree wordt zelfstandige opleiding
Den Haag

De Associate degree (Ad) wordt een aparte opleiding, los van de hbo-bachelor. Het hoger onderwijs krijgt er hiermee een zelfstandig opleidingsniveau bij waardoor er voor studenten nog meer te kiezen valt. Minister Bussemaker heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Naast de hbo-bachelor en de hbo-master, de wo-bachelor en de wo-master krijgt nu ook de Ad een eigen plek in het hoger onderwijsstelsel. Het niveau van de Ad zit tussen mbo-4 en hbo-bachelor. De Ad bestaat nu als tweejarig traject dat gekoppeld moet zijn aan een hbo-bachelor. Door die koppeling los te laten ontstaat meer ruimte voor de Ad om een eigen pedagogisch concept en arbeidsmarktprofiel te ontwikkelen. Hierdoor krijgt de Ad een eigen identiteit en wordt ze herkenbaar als zelfstandige opleiding. Door een grotere verscheidenheid aan Ad’s ontstaat voor de studenten meer keuzevrijheid.

Eigen gezicht

De Ad is in 2013, na een pilotfase, definitief in de wet opgenomen. Inmiddels volgen circa 6000 studenten een bekostigde Ad; dat is minder dan 2% van het totale aantal studenten in de hbo-bachelor. De Ad-trajecten voorzien vooral in een behoefte voor mbo-studenten en werkenden die wel verder willen leren maar niet een volledige hbo-bachelor willen volgen. Voorbeelden van Ad-trajecten zijn een opleiding tot een leidinggevende functie in de detailhandel, zoals bedrijfsleider, of een opleiding tot officemanager.

Om de aantrekkelijkheid van de Ad te vergroten heeft minister Bussemaker gesprekken gevoerd met de studentenbonden, de koepels van onderwijsinstellingen in mbo en hoger onderwijs en MKB Nederland. Uit die gesprekken bleek brede steun voor de verzelfstandiging van de Ad.