maandag, 8. juni 2015 - 12:10 Update: 08-06-2015 12:19

Werkonderbreking ambulances regio Rotterdam-Rijnmond

Werkonderbreking ambulances regio Rotterdam-Rijnmond
Foto: MV
Zoetermeer

Morgen houden ambulancemedewerkers in de regio Rotterdam-Rijnmond van 12.00 tot 14.00 uur een werkonderbreking.

Na vier weken in het hele land stiptheidsacties te hebben gevoerd voor een fatsoenlijke loonsverhoging, schalen de ambulancemedewerkers vanaf deze week de acties op. De regio Rotterdam-Rijnmond, die een gebied van ruim 1,2 miljoen inwoners beslaat, is de eerste regio waarbij dit gebeurt. Ongeveer 100 ambulancemedewerkers komen samen op de ambulancepost in Barendrecht. Alleen in spoedsituaties, bij 112-gevallen, rukken ze uit. Dat betekent dat al het geplande vervoer en patiëntenvervoer waar geen sprake is van acute medische zorg, vertragen.

De actievoerders willen dat de werkgever, Ambulancezorg Nederland (AZN), snel goede cao-afspraken maakt met vakbonden FNV en CNV over verbetering van de werkomstandigheden, de werkdruk en de koopkracht. Alle ambulancemedewerkers houden zich al vier weken strikt aan hun werktijden: ze voeren geen overwerk meer uit, werken geen extra diensten meer en nemen hun afgesproken pauze. Omdat de AZN gedurende deze periode heel veel dure uitzendkrachten heeft ingehuurd, is de verontwaardiging onder de ambulancemedewerkers alleen maar gegroeid. Kennelijk heeft de AZN wel geld over voor de inhuur van externe krachten, maar niet voor een loonsverhoging van het eigen personeel.

Ambulancepersoneel werkt dagelijks onder zware omstandigheden. De medewerkers hebben een hoge werkdruk, draaien regelmatig nachtdiensten en krijgen te maken met agressie. De bonden FNV en CNV vinden dan ook dat hier een juiste waardering tegenover moet staan; een structurele loonsverhoging van 2,5%, geen verplichte nachtdiensten voor oudere werknemers en een compensatie voor werknemers die zware avond- en weekenddiensten draaien.

In de overige regio’s worden de acties momenteel nog uitgewerkt.

Provincie:
Blik op 112: