dinsdag, 9. juni 2015 - 9:16 Update: 09-06-2015 9:20

Gehoor gaat vaak al achteruit rond 50e levensjaar

Eerste polikliniek in Nederland voor doven en slechthorenden
Foto: Archief FBF
Amsterdam

Al rond hun 50ste krijgen veel mensen meer moeite goed te kunnen verstaan wat er gezegd wordt in een rumoerige omgeving. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van onderzoeker Mariska Stam.

“Juist in deze leeftijdscategorie van mensen die midden in het leven staan en vaak werken, kan een verminderde gehoorcapaciteit een grote impact op hun leven hebben", aldus Stam die op 10 juni promoveert bij VUmc.

Met het stijgen van de leeftijd gaat het gehoor langzaam achteruit. Uit onderzoek van Mariska Stam blijkt dat spraakverstaan, in tegenstelling tot eerder onderzoek dat uitging van het 75e levensjaar, al rond het 50e levensjaar achteruit gaat. “De achteruitgang in gehoorcapaciteit over een periode van vijf jaar was het grootste bij volwassenen tussen 50 en 59 jaar op de startmeting. Juist in deze leeftijdscategorie van mensen die midden in het leven staan en vaak deelnemen aan het arbeidsproces, kan een verminderde gehoorcapaciteit een grote impact op hun leven hebben”, aldus Stam.

Effect op inkomen en relaties

Stam analyseerde gegevens van de VUmc Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH), een grootschalige langlopende studie naar gehoor waar nieuwe deelnemers zich nog steeds via internet voor in kunnen schrijven. Zij vergeleek de startmeting met een herhaalmeting die vijf jaar later werd uitgevoerd. Het is voor het eerst dat de achteruitgang in spraakverstaan op zo’n grote schaal is onderzocht. Stam: “Onze resultaten zijn uniek in de wereld. Er zijn maar weinig studies die gefocust zijn op het gehoor van volwassen over zo’n grote leeftijdsrange. De meeste studies naar gehoor vinden namelijk plaats bij oudere mensen, terwijl de effecten op bijvoorbeeld werk, inkomen en relaties in deze jongere leeftijdsgroepsgroep anders kunnen zijn.”

Eenzaam

Stam onderzocht ook de impact van slechthorendheid op het welbevinden van mensen over een periode van vijf jaar. Het blijkt dat deelnemers met een slechter gehoor zich vaker eenzaam voelen dan deelnemers die spraak in achtergrondlawaai goed kunnen verstaan. Het ging hier om het gemis van een intieme relatie (emotionele eenzaamheid) als wel contacten in een bredere sociale context (sociale eenzaamheid). Stam: “Studies waarbij we deelnemers voor een langere periode volgen zijn belangrijk om te begrijpen hoe het proces van gehoorachteruitgang er gedurende het leven uit ziet“. Door de analyse van zulke grote datasets kunnen we niet alleen de verandering in gehoor volgen, maar ook de complexe impact ervan in verschillende fasen van het leven van mensen steeds beter in kaart brengen. “De effecten van slechthorendheid gaan vaak verder dan men denkt”, aldus Stam. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):