dinsdag, 9. juni 2015 - 9:26

Nederland levert ongebruikte emissierechten in

uitstoot
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Wereldwijd worden te weinig extra stappen gezet om de komende jaren minder broeikasgassen uit te stoten. Het kabinet wil dat Nederland wél die extra stap zet door ongebruikte emissierechten in te leveren.

Met deze rechten uit het Kyoto-akkoord mocht Nederland voor het klimaat schadelijke broeikasgassen uitstoten. Mede dankzij de inspanningen in de transport- en landbouwsector stoten we in Nederland minder uit, waardoor deze rechten niet meer nodig zijn.

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu stelt in een brief aan de Tweede Kamer hoe het inleveren van de ongebruikte rechten de internationale klimaatonderhandelingen helpt: ‘Nederland wil met dit gebaar de onderhandelingen een positieve impuls geven en andere landen uit de Europese Unie oproepen hetzelfde te doen. Want het is onwenselijk als er veel rechten boven de markt hangen omdat hierover opnieuw discussie kan ontstaan.’

Bij de klimaatonderhandelingen ligt de nadruk bovendien nog teveel op het voorkomen van klimaatverandering. Nederland vindt dat het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering minstens zo belangrijk is, zowel voor kwetsbare ontwikkelingslanden als voor Nederland.

Mansveld: ‘Naast waterproblemen door klimaatverandering moeten we ook voorbereid zijn op de grote gevolgen die hogere temperaturen en extremer weer gaan hebben op de ICT-sector, de landbouw, de gezondheid en voor het transport. Zoals bijvoorbeeld schade aan wegen en het uitzetten van treinrails door hitte of exotische muggen die steeds vaker opduiken in niet-tropische landen.’

Provincie:
Tag(s):