dinsdag, 9. juni 2015 - 10:35 Update: 09-06-2015 13:17

Kabinet akkoord over migratievoorstellen​ EU

vluchtelingen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Het kabinet heeft positief gereageerd op de migratievoorstellen van de Europese Commissie. Het kabinet verwelkomt dat de Commissie de Europese asielinstroom in crisissituaties in betere banen wil leiden.

Daarbij moet wel een goede balans worden gevonden tussen solidariteit tussen lidstaten onderling in geval van nood aan de ene kant en de verantwoordelijkheid om gemaakte afspraken na te komen aan de andere kant. Daarnaast steunt het kabinet de oproep van de Europese Commissie om alle lidstaten aan het hervestigingsprogramma te laten deelnemen.

De Europese Commissie stelt in het herplaatsingsvoorstel voor dat alle EU lidstaten in een periode van twee jaar samen 40.000 asielzoekers overnemen van Italië en Griekenland op basis van een verdeelsleutel. Het kabinet is van mening dat het goed kan zijn voor de EU als geheel om noodsituaties in bepaalde lidstaten in betere banen te leiden. Het kabinet benadrukt het plan van de Europese Commissie om het proces van registratie van migranten in Italië en Griekenland te verbeteren. Ook constateert het kabinet dat er nog een aantal onduidelijkheden moet worden uitgewerkt, bijvoorbeeld wanneer er precies sprake is van een noodsituatie en hoe de door de Commissie genoemde praktische ondersteuning ter plekke er precies uitziet.

De door de Europese Commissie voorgestelde verdeelsleutel is grotendeels gebaseerd op bevolkingsaantal en BNP (beiden 40%) en in veel mindere mate op het aantal asielzoekers dat een land al opvangt en het werkloosheidspercentage (beiden 10%). Volgens de voorgestelde verdeelsleutel zou Nederland 2.047 asielzoekers overnemen. Het kabinet ziet graag dat er meer gewicht wordt toegekend aan de spontane asielinstroom in een land en de asielinspanningen die een land al verricht.

Provincie:
Tag(s):