dinsdag, 9. juni 2015 - 19:19 Update: 10-06-2015 11:19

Besparing half miljard in zorg moeilijk haalbaar

Rekenkamer:besparing half miljard zorg wordt moeilijk
Den Haag

Het is onzeker of het kabinet de bezuiniging van een half miljard op de langdurige zorg aan ouderen en chronisch zieken kan realiseren. Dit meldt de Algemene Rekenkamer dinsdagmiddag na een onderzoek.

'Bestaande regionale verschillen in het gebruik van langdurige zorg laten zich niet makkelijk verklaren en hierdoor is een diepgaander onderzoek nodig om vast te stellen of doelmatiger gebruik van langdurige zorg in instellingen of aan huis mogelijk is door de regionale verschillen te verkleinen', aldus de Rekenkamer.

Het onderzoek is uitgevoerd met hulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en gaat over de via de overheid gefinancierde zorg die ruim 582.000 Nederlanders ontvangen. 
Of en hoeveel langdurige zorg iemand gebruikt wordt vooral bepaald door voor de hand liggende factoren als de gezondheid van de patiënt, de leeftijd en de samenstelling van het huishouden en het inkomen. 

Dit zijn factoren waar de overheid relatief weinig invloed op heeft. De Algemene Rekenkamer concludeert dat de minister hierdoor weinig mogelijkheden heeft om te sturen op doelmatiger gebruik van langdurige zorg door ouderen en chronisch zieken. 

Categorie:
Provincie: