woensdag, 10. juni 2015 - 10:04 Update: 10-06-2015 17:19

Grootste kans op arbeidsmarkt ligt bij 50-plussers

Kans op werk voor 50-plussers in detailhandel en zakelijke dienstverlening
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Werkzoekende 50-plussers maken de komende jaren de meeste kans op werk in de detail- en groothandel en zakelijke dienstverlening.

In deze sectoren worden nieuwe banen verwacht en kennen nog een relatief klein aandeel oudere werknemers. De gezondheidszorg daarentegen biedt weinig kans om aan de slag te gaan. Dit laat de tweemaandelijkse barometer 50-plus van UWV zien, die vandaag is verschenen.

Uit de barometer blijkt dat het aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers is gedaald. Eind april 2015 waren er 200.200 mensen van 50 jaar en ouder met een werkloosheidsuitkering. Bijna 26.000 50-plussers hebben in de eerste vier maanden van dit jaar een baan gevonden. UWV verwacht dat deze positieve trend dit jaar en in 2016 doorzet.

Banengroei

Tegelijkertijd verwacht UWV banengroei in een aantal sectoren. Vooral in de zakelijke dienstverlening, waaronder uitzendbanen en specialistische adviesfuncties, de detail- en groothandel worden meer banen verwacht. Dit biedt kansen voor werkzoekende 50-plussers. In de gezondheidszorg gaat UWV dit jaar en volgend jaar uit van een krimp van banen, al ontstaan er wel veel vacatures als gevolg van baanwisselingen en vervangingsvraag.

Provincie:
Tag(s):