woensdag, 10. juni 2015 - 12:33 Update: 10-06-2015 12:44

Negen woonhuizen en panden gesloten na acties tegen Outlaw Motorcycle Gangs

Negen woonhuizen en panden gesloten na acties tegen Outlaw Motorcycle Gangs
Foto: Archief MV

In Limburg worden negen woonhuizen en panden gesloten naar aanleiding van een grote politieactie tegen Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) van woensdag 27 mei. Deze bestuurlijke maatregelen zijn na overleg met het OM, RIEC en de Politie genomen door de betrokken gemeenten Sittard-Geleen, Kerkrade, Roermond, Stein, Echt-Susteren en Schinnen.

Tijdens de actiedag eind mei zijn honderden politieagenten op meerdere locaties in Limburg panden binnengegaan en werden twintig verdachten gearresteerd. Op basis van de bevindingen van politie worden nu door diverse burgemeesters bestuurlijke maatregelen getroffen, zoals het sluiten van woningen en panden. Het betreft hier de eerste fase maatregelen. De resultaten van het politieonderzoek leiden mogelijk tot meer bestuurlijke maatregelen ten aanzien van de panden en woningen die eind mei werden onderzocht.

Alle ontwikkelingen rondom de Outlaw Motorcycle Gangs worden vanzelfsprekend nauwlettend gevolgd. Signalen van mogelijke activiteiten van criminele motorbendes worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld en waar nodig kan direct worden opgetreden.

Sittard-Geleen

In Sittard-Geleen zijn tijdens de politieactie 11 huiszoekingen gedaan. Naar aanleiding daarvan heeft de burgemeester het voornemen om een aantal panden te sluiten op basis van het Damocles-beleid, te weten: een garagebox aan de Anemonenstraat Geleen (voor de duur van twaalf maanden) en drie woningen aan de Wagenaarstraat, de Jos Klijnenlaan en de Oranjelaan in Geleen voor de duur van drie maanden. Op basis van de ontvangen informatie beraadt de burgemeester zich nog over verdere bestuursrechtelijke maatregelen ten aanzien van de overige onderzochte panden.

Stein

Tijdens de politieactie van woensdag 27 mei jl. heeft in de gemeente Stein één doorzoeking plaatsgevonden. Naar aanleiding van de bevindingen van de politie heeft de burgemeester het voornemen om een bedrijfspand aan de Heirstraat in Urmond voor een periode van drie maanden te sluiten op basis van het Damocles-beleid.

Roermond

In Roermond heeft de politie op zes adressen huiszoeking gedaan. In twee woningen, (aan de Gentiaanhof en Het Gebroek) zijn daarbij grotere hoeveelheden drugs aangetroffen. De ernst van de aangetroffen situatie is voor de burgemeester aanleiding geweest om in te grijpen. Op grond van de Opiumwet en het plaatselijk beleid heeft zij gisteren het voornemen kenbaar gemaakt om deze woningen tijdelijk te sluiten. Drugs worden op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd in de samenleving en zullen met alle mogelijke middelen worden bestreden. Het is niet uitgesloten dat de uitkomsten van het politieonderzoek aanleiding zijn voor verdere bestuurlijke maatregelen die worden genomen om de openbare orde te handhaven.

Echt-Susteren

In Echt-Susteren zijn tijdens de politieactie van woensdag 27 mei vier huiszoekingen gedaan. Naar aanleiding van de bevindingen van de politie heeft de burgemeester het voornemen om één van deze panden, aan de Ruitersweg in Susteren, te sluiten, op basis van het Damocles-beleid. Op basis van de ontvangen informatie beraadt de burgemeester zich nog over verdere bestuursrechtelijke maatregelen ten aanzien van de drie overige onderzochte panden.

Schinnen

In gemeente Schinnen zijn tijdens de politieactie twee huiszoekingen gedaan. Naar aanleiding daarvan heeft de burgemeester het voornemen een pand aan de Dorpstraat in Oirsbeek te sluiten voor de duur van drie maanden, op basis van het Damocles-beleid. Op basis van de ontvangen informatie beraadt de burgemeester zich nog over verdere bestuursrechtelijke maatregelen ten aanzien van het overige onderzochte pand, gelegen aan de Provincialeweg Zuid te Oirsbeek.

Kerkrade

In Kerkrade is in een eerder stadium al het pand van voormalig café Navarro gesloten. Het gebruik van het pand door de Hell’s Angels was strijdig met het bestemmingsplan.

Gezamenlijke aanpak Outlaw Motorcycle Gangs

De aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs heeft een hoge prioriteit voor de 33 gemeenten, Politie en Openbaar Ministerie in Limburg. Leden van OMG’s zijn op grote schaal betrokken bij criminele en/of ondermijnende activiteiten (voorbeelden: wapens, drugs, intimidatie etc.). We nemen het tegengaan van dergelijke criminele activiteiten uiterst serieus, daarin gesterkt door de Minister van Justitie die in april 2014 de tweede kamer verzekerde dat de clubs worden aangepakt als er criminele feiten worden gepleegd en ze de samenleving bedreigen.

De huidige minister van Justitie heeft dat recent nogmaals bevestigd. Gemeenten, het Rijk, de FIOD, het OM en de Belastingdienst werken daarbij intensief samen. Burgemeester Hoes, coördinerend burgemeester namens de 33 Limburgse gemeenten: “we willen in dit land geen vrijplaatsen voor norm overschrijdend en crimineel gedrag en zullen dat met alle middelen die ons ten dienste staan aanpakken: bestuurlijk, strafrechtelijk of anderszins.”

Provincie: