woensdag, 10. juni 2015 - 20:41

Honderden ontslagen bij scheepsbouwer IHC

Honderden ontslagen bij scheepsbouwer IHC
Foto: Archief EHF
Sliedrecht

Als direct gevolg van de snel verslechterde markt heeft Royal IHC,
leverancier van maritieme installaties, besloten om de in 2014 aangekondigde strategie
‘IHC 2020’ versneld te gaan uitvoeren. Deze strategie, is erop gericht om de
afhankelijkheid van de volatiele scheepsbouw te verminderen. Daarnaast wordt ingezet
op ontwerp en productie van technologisch complexe, geïntegreerde bagger- en
offshore-schepen en de uitbouw van de equipment-tak en de verdere ontwikkeling van
opex-activiteiten, zoals service en verhuur.

De economische ontwikkelingen in de markten waarin IHC opereert, zijn op dit moment zeer onrustig. Met name de daling van de olieprijs, de zich intensiverende en internationaler wordende concurrentie en een veranderende keuzedynamiek aan de klantkant dwingen IHC tot het nemen van maatregelen. Dit betekent dat IHC genoodzaakt is om substantiële kostenreducties te realiseren en de concurrentiekracht te verhogen om ook in de toekomst een stabiel en economisch gezond bedrijf te garanderen.

De versnelde invoering van de strategie betekent dat de uitgezette strategie 2020 versneld zal worden ingevoerd. Zo wordt het aantal werven in Nederland teruggebracht van vier naar twee en zal versneld aanvullende buitenlandse bouwcapaciteit worden gerealiseerd.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen. IHC is voornemens om het dienstverband van 487 van haar medewerkers te beëindigen. Tegelijkertijd wordt een groot deel van de flexibele schil van in totaal 1127, de ingeleenden, afgebouwd. Het streven is om de beoogde reductie eind 2015 te realiseren. Een en ander onder voorbehoud van het bereiken van overstemming met betrokken partijen.

Categorie:
Provincie: