woensdag, 10. juni 2015 - 21:09

GGZ kliniek ontslaat personeel om drugsgebruik

GGZ kliniek ontslaat personeel om drugsgebruik
Foto: EHF
Eindhoven

De directie van de GGZ-instelling De Woenselse Poort heeft ontslag aangevraagd voor meerdere personeelsleden. Dit zou volgens de directie gebeurd zijn ‘na geschaad vertrouwen’.

Een paar weken geleden heeft de directie van De Woenselse Poort signalen ontvangen over dat tijdens een teamuitje van een van de afdelingen op een externe locatie door verschillende medewerkers drugs zouden zijn gebruikt. Omdat onder andere het bezit, het gebruik, het verstrekken of het onder invloed zijn van verdovende of stimulerende middelen tijdens werktijd en werkgerelateerde activiteiten absoluut niet is toegestaan, hebben we daarop direct een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Gedurende dit onafhankelijke onderzoek zijn medewerkers op non-actief gesteld.

Het onderzoek heeft onder meer uitgewezen dat er tijdens het teamuitje sprake is geweest van (hard)drugsgebruik en dat collega’s onder druk gezet zijn waardoor verhoudingen ernstig verstoord zijn. Omdat medewerkers en cliënten recht hebben op een veilige werk- en behandelomgeving, tolereren wij dit gedrag zeer zeker niet. Daarom wordt nu voor verschillende medewerkers de ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechtbank aangevraagd.