donderdag, 11. juni 2015 - 8:13 Update: 11-06-2015 8:16

Sint Eustatius onder verscherpt toezicht Rijk

Sint Eustatius
Foto: Google Maps
Den Haag

Het eiland Sint Eustatius Sint-Eustatius wordt onder verscherpt toezicht gesteld van het Rijk.

In 2014 heeft het openbaar lichaam Sint- Eustatius omvangrijke tekorten opgelopen en ook voor 2015 is het beeld zorgwekkend. Nu zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk om de uitgaven weer onder controle te krijgen. Om te voorkomen dat de begroting in de tussentijd verder verslechtert, mogen er vanaf dit moment geen nieuwe financiële verplichtingen aangegaan worden.

De ontwikkelingen op financieel terrein zijn een gevolg van het bestuurlijk disfunctioneren van het eiland. De kwaliteit van het openbaar bestuur is in het geding. Zo worden bijvoorbeeld herhaaldelijk aanstellingen gedaan waar geen basis voor is in de begroting. De Rijksvertegenwoordiger heeft een cruciale rol om de kwaliteit van het bestuur te waarborgen. De Rijksvertegenwoordiger zal gebruikmakend van zijn wettelijke bevoegdheden, bestuurlijk toezicht gaan uitoefenen op Sint Eustatius. Dit op basis van de Wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba (WolBES). Onder leiding van de Rijksvertegenwoordiger wordt samen met het bestuur van Sint Eustatius een plan opgesteld om de bestuurlijke organisatie weer op orde te brengen en onder controle te krijgen.

Goed bestuur en financiële stabiliteit, in het belang van het welzijn van de bevolking, zijn het doel van de aanwijzing en de inzet van de Rijksvertegenwoordiger.

Provincie: