vrijdag, 12. juni 2015 - 12:01 Update: 12-06-2015 20:47

Stroomstoring gevolg technisch defect en menselijke fout

'Grote stroomstoring door technisch defect en menselijk handelen'
Foto: Archief BON ter Illustratie
Diemen

Op 27 maart 2015 vond een grootschalige onderbreking van de elektriciteitsvoorziening (circa 1.500 MW) plaats in een groot deel van Noord-Holland en een klein deel van Flevoland. Dit was het gevolg van een kortsluiting op het 380 kV hoogspanningsstation van TenneT in Diemen.

TenneT is direct na de storing een eigen onderzoek gestart en heeft ook DNV GL gevraagd gelijktijdig een extern onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van de storing. Uit beide onderzoeken is gebleken dat de storing is veroorzaakt door een combinatie van factoren. De eerste factor betrof een technisch defect, namelijk het falen van de aandrijving van een component - een zogenaamde railscheider - in het hoogspanningsstation Diemen.

De tweede factor is dat op basis van een onjuist geïnterpreteerde visuele waarneming op het station vervolgstappen, waaronder een schakelhandeling, zijn uitgevoerd. De combinatie van beide factoren heeft tot een kortsluiting geleid.

Mede door de krachtige wind had deze kortsluiting een fase overslag als gevolg waarna door het ingrijpen van de beveiligingssystemen het hele station uitviel. Deze beveiligingssystemen hebben correct gewerkt en daarmee is de schade aan het station beperkt gebleven. Hierdoor kon na 1 uur en 43 minuten het station en de onderliggende 150 kV netten weer in bedrijf worden genomen.

Provincie: