vrijdag, 12. juni 2015 - 19:27 Update: 14-06-2015 13:43

Consument begrijpt hoge kosten ziekenhuis niet bij kortdurende ingrepen

Rekening ziekenhuizen overzichtelijker maar kosten onbegrijpelijk
Foto: Archief EHF
Den Haag

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat ziekenhuisrekeningen uitgebreider zijn en makkelijker te lezen en beter te controleren.

Kosten onbegrijpelijk

‘Dat is een goede ontwikkeling, maar tegelijkertijd kunnen consumenten geen begrip opbrengen voor onbegrijpelijk hoge kosten bij kleine, kortdurende ingrepen’, aldus de Consumentenbond. 

De Consumentenbond pleit er daarom, in navolging van de Nationale Ombudsman, voor dat er voor kleine verrichtingen een ander declaratiesysteem komt met reële tarieven.

Bij de afdeling Service & Advies en het meldpunt van de Consumentenbond geven consumenten aan dat de kosten bij kleine ingrepen onbegrijpelijk hoog zijn. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De Nationale Ombudsman schenkt al aandacht aan de hoge kosten van kleine ingrepen en wij willen met onze oproep nog een keer extra benadrukken hoe broodnodig een wijziging in het systeem is. Consumenten pikken het niet dat zij voor eenmalige bezoekjes aan het ziekenhuis of voor kleine verrichtingen torenhoge bedragen moeten betalen. Daarom drukken wij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op het hart om dit te veranderen'.

Categorie:
Provincie: