dinsdag, 16. juni 2015 - 9:09 Update: 16-06-2015 12:46

Krimp in de zorg houdt aan

foto van thuiszorg | fbf archief
Foto: fbf archief
Den Haag

De daling van het aantal banen van werknemers in de zorg zet nog tot 2017 door. Dit blijkt uit de sectorbeschrijving over de zorg die UWV vandaag heeft uitgebracht. In de periode 2012- 2015 gingen er al 22.000 werknemersbanen verloren in de sector.

De komende twee jaar zal de werkgelegenheid in de zorg naar verwachting met nog eens 27.000 banen afnemen. Vooral de verpleging, verzorging en thuiszorg merken de gevolgen van de krimp. Vanaf 2017 komen er voorzichtig weer banen bij, met name in de thuiszorg, zo blijkt uit het onderzoek van UWV.

Krimp vooral in verpleging, verzorging en thuiszorg

De krimp komt voor het overgrote deel voor rekening van de verpleging, verzorging en thuiszorg. Voor de gehele periode 2012-2017 verwacht UWV hier een afname met 44.000 banen. Een deel van deze krimp is de afgelopen jaren al gerealiseerd. Voor de gehandicaptenzorg gaat UWV uit van een afname met tienduizend banen en ruim vijfduizend banen bij de ziekenhuizen. In de geestelijke gezondheidszorg blijft de werkgelegenheid nagenoeg stabiel tot 2017. Bij de overige zorg, bijvoorbeeld de huisartsenpraktijken, stijgt het aantal banen met tienduizend door de overheveling van taken naar huisartsen en andere eerstelijnsaanbieders. Ook ziet UWV het aantal zzp’ers in de zorg verder toenemen.

Beleidsmaatregelen zorgde voor krimp

Het banenverlies in de zorg, dat in 2012 is ingezet, komt na een periode van forse stijging van de werkgelegenheid. Tussen 2008 en 2012, toen de particuliere sector kampte met krimp vanwege de crisis, kwamen er nog ruim 130.000 banen van werknemers bij in de sector. Daarna zorgden beleidsmaatregelen om de zorgkosten te beheersen voor een omslag. Een van de maatregelen waar zorginstellingen al langer op aan het voorsorteren zijn, is de hervorming van langdurige zorg per 1 januari 2015. Ook hebben zorgverzekeraars een grotere rol gekregen in het beheersen van de kosten.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):