dinsdag, 16. juni 2015 - 14:00 Update: 16-06-2015 17:05

Deel scholen vinden inspectiebezoek zware last

Deel scholen vinden inspectiebezoek zware last
Foto: Archief EHF
Den Haag

Verreweg de meeste scholen en onderwijsinstellingen die bezocht zijn door de onderwijsinspectie (77 tot 85 procent) vinden de (tijds-)investering die ze moeten doen ter voorbereiding de moeite waard en opwegen tegen wat ze ervoor terugkrijgen.

Een minderheid ziet dat anders: tussen de 11 procent (mbo) en 18 procent in het primair onderwijs (po) vindt dat de toezichtlast van een inspectiebezoek niet opweegt tegen wat het voor de school oplevert. Dat blijkt uit het tevredenheidsonderzoek 2013-2014 van de inspectie.

Inspectiebezoek draagt bij aan beter onderwijs

Bijna alle scholen geven aan dat het inspectiebezoek zal leiden tot een verbeterde onderwijskwaliteit (90 in primair onderwijs, 95 procent in speciaal onderwijs, 90 procent in voortgezet onderwijs en 81 procent in mbo). Een grote meerderheid van de scholen en instellingen is (zeer) tevreden over de voorbereiding en uitvoering van het schoolbezoek. Net zoals andere jaren ligt het gemiddeld rapportcijfer voor de inspectie tussen de 7,3 en 7.9.

Ontevredenheid over focus op onderwijsresultaten

De meeste kritiek hebben de ondervraagde schoolleiders en besturen op de risicogerichte werkwijze en de plaats van onderwijsresultaten in het toezicht: 40 procent van de scholen in het po en 25 procent in het vo en 19 procent in het so vinden dat de inspectie andere onderdelen dan opbrengsten onvoldoende meeweegt. Onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Oberon (2014) laat zien dat een groot deel van de schoolleiders en bestuurders vindt dat de inspectie de cognitieve opbrengsten en het onderwijsproces te zwaar laat meewegen in het oordeel en de sociale en andere opbrengsten te weinig.