woensdag, 17. juni 2015 - 11:32 Update: 17-06-2015 13:40

Geslaagde Havo-leerlingen horen dat ze toch gezakt zijn

Twee geslaagde havo-leelingen blijken toch gezakt
Foto: Archief EHF
Sneek

Bogerman Sneek heeft 59 leerlingen die het havo-examen scheikunde aflegden, onjuist geïnformeerd over het cijfer dat zij behaalden op hun centraal examen.

Bij het berekenen van het cijfer van het centraal examen voor het vak scheikunde, paste de school een verkeerde normering toe. Dit heeft tot gevolg dat alle cijfers van het centraal examen voor het vak scheikunde naar beneden zijn bijgesteld.

Voor 23 leerlingen betekent dit dat ook het eindcijfer naar beneden is bijgesteld. Voor twee leerlingen die in de veronderstelling waren te zijn geslaagd, heeft dit tot gevolg dat zij gezakt zijn. Dit schrijft de scholengemeenschap in Sneek op de website.

De school betreurt dit zeer en rekent het zichzelf zwaar aan. De onderwijsinspectie is direct ingelicht. Alle leerlingen die het examen scheikunde in de havo aflegden, ontvingen vandaag een mail. Alle ouders van de kinderen waarvan het eindcijfer is bijgesteld, zijn dinsdagavond persoonlijk benaderd. De school staat woensdag de hele dag paraat om vragen van ouders en leerlingen te beantwoorden.

De ouders van de leerlingen voor wie het gevolgen voor de uitslag van het examen heeft, zijn onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek. Samen met hen wordt bekeken of de leerlingen in het tweede dan wel derde tijdvak herexamen kunnen doen. Bogerman ondersteunt de leerlingen daarbij waar mogelijk met intensieve begeleiding.

Scholen konden in 2015 nog kiezen voor twee examenprogramma’s scheikunde: het reguliere programma en het zogenoemde ‘bezemexamen’ (het examen dat volgend jaar niet meer afgenomen wordt). Bogerman koos ervoor het ‘bezemexamen’ af te nemen, maar de examens zijn beoordeeld volgens de normering van het reguliere programma.

Provincie: