maandag, 22. juni 2015 - 8:59 Update: 22-06-2015 14:47

VID:'Flitscontroles moeten weg als er vertraging ontstaat'

Politiecontroles veroorzaken te vaak voor verkeershinder
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Utrecht

Politiecontroles leiden te vaak tot onnodige hinder. De VerkeersInformatieDienst (VID) vindt dat er gecontroleerd moet kunnen worden, ook tijdens de spits, maar niet als dit de veiligheid van het verkeer in gevaar brengt.

De VID vindt dat controles zodanig moeten worden opgesteld dat de kans op hinder nihil is. Bij hinder ontstaat er een onveilige situatie op de weg, en schiet de controle zijn doel voorbij.

Uit cijfers van de VID blijkt dat het sinds november vorig jaar al bijna vijftien keer lange files ontstonden door politiecontroles (zowel snelheid- als kenteken), en dat zijn dan nog alleen de momenten waar het aantoonbaar mis ging. Niet altijd wordt de oorzaak van een file opgemerkt.

Afspraken zijn duidelijk: Bij hinder vertrek je

Volgens afspraken tussen de wegbeheerder en de politie moet een controle worden opgedoekt zodra er vertraging dreigt. Dit gebeurt heel vaak niet. De flitsagenten zelf merken de vertraging niet op en zelfs na verzoeken van Rijkswaterstaat vertrekt de controle soms niet. De VID vindt dit onaanvaardbaar.

Volgens de VID moeten controles zo worden opgesteld dat de kans op file beperkt is, en moet de dienstdoende agent beter opletten. Als er onverhoopt toch toch file ontstaat moet de controle onmiddellijk worden opgebroken, zoals afgesproken.

Provincie: