woensdag, 24. juni 2015 - 12:55 Update: 24-06-2015 12:57

FNV: Staat loopt 700.000 euro mis door actie medewerkers Inspectie SZW

FNV: Staat loopt 700.000 euro mis door actie medewerkers Inspectie SZW
Amsterdam

De rijksambtenaren voeren al diverse weken op verschillende locaties in het land actie voor een fatsoenlijke loonsverhoging en werkzekerheid. De afgelopen vier weken hebben medewerkers van de Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) tijdens hun controles niet geïnd, maar alleen geadviseerd. De staat heeft hierdoor inmiddels al ruim € 700.000 misgelopen. Dit maakt het FNV woensdag bekend.

Als minister Blok niet snel aan de onderhandelingstafel komt om over een loonsverhoging van 3% te praten, worden deze ‘niet-innen-maar-adviseren-acties’ na de zomer uitgebreid met meer teams van andere directies.

Estafette-actie

Deze actie is onderdeel van een estafette-actie in het hele land. Er zijn al succesvolle acties geweest in Rotterdam, Arnhem, Leeuwarden, Amsterdam en Venlo. Maandagochtend voert de douane bij de Rotterdamse haven 100% controles uit en dinsdagochtend worden de koffers van alle reizigers die via Schiphol de douane doorgaan gecontroleerd.

Minister Blok geeft via de media aan dat hij graag zijn agenda leegmaakt voor een nieuw overleg, maar inhoudelijk beweegt hij niet mee. Marco Ouwehand, bestuurder FNV Overheid: ‘Het 'bod' van de minister is niet meer dan een belediging. Na ruim vier jaar nul komt hij alleen met verslechteringsvoorstellen en 0,5% salarisverhoging! Dat noemen wij geen serieus overleg. We willen graag weer aan tafel, maar pas als de minister wil praten over een serieuze loonsverhoging van 3%.’

Belangrijk werk

Rijksambtenaren doen belangrijk werk. Zij zorgen onder andere voor goede wegen, veilige gevangenissen of sporen belastingfraude op. Om dit werk goed te kunnen blijven doen, is het voor overheidspersoneel van belang dat zij kunnen rekenen op goede cao-afspraken over koopkracht en werkzekerheid. Ook moeten er afspraken gemaakt worden over het terugdringen van het grote aantal medewerkers dat werkt op basis van flexibele contracten.

Acties

Meer informatie over de (komende) acties voor een nieuwe cao voor rijksambtenaren is te vinden op www.vakbondinactie.nl.