woensdag, 24. juni 2015 - 20:33

Extra geld voor onderzoek naar zelfdoding

Extra geld voor onderzoek naar zelfdoding
Foto: RVD
Den Haag

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt extra geld beschikbaar voor onderzoek naar zelfdoding. Voor de komende vier jaar is EUR 3,2 miljoen beschikbaar voor een onderzoeksagenda. Dat maakte de minister bekend bij de opening van de tentoonstelling "De Vogelvanger" in het Nederlands Uitvaartmuseum. Deze tentoonstelling staat in het teken van suicide en preventie.

Taboe doorbreken

Minister Schippers gaf verder aan: "Het taboe moet af van zelfdoding. Veel mensen denken dat praten over zelfdoding, betekent dat je iemand misschien wel over het randje duwt. Terwijl erover praten juist levens kan redden". Daarom vindt de minister het werk van de hulplijn 113online van belang. Stichting 113Online is een organisatie die hulp biedt aan mensen in nood die kampen met suicidale gedachten. 113Online biedt via internet en telefoon hulpverlening en ondersteuning aan voor mensen met suicidale gedachten en gevoelens, hun naasten, betrokkenen en nabestaanden. Sinds 2009 ontvangt de stichting subsidie van VWS voor haar werk, momenteel wordt gesproken over duurzame financiering van deze vorm van hulp.

Landelijke agenda suicidepreventie

Het voorkomen van zelfdoding staat hoog op de agenda van de minister. Het aantal zelfdodingen stijgt al jaren. Begin 2014 werd de landelijke agenda suicidepreventie naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze agenda kent een breed draagvlak en gaat uit van een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende partijen. Zowel vanuit de gezondheidszorg, preventie, media, onderwijs, sociaaleconomische partijen zijn activiteiten geformuleerd met als doel het aantal suicides en pogingen daartoe terug te dringen.

Categorie:
Provincie: