vrijdag, 26. juni 2015 - 8:50 Update: 26-06-2015 12:52

Scholieren maken rekentoets iets beter

Rekentoets wordt steeds beter gemaakt
Foto: Archief EHF
Den Haag

Middelbare scholieren maken hun rekentoets dit jaar beter dan in 2014. Gemiddeld halen zij een 6,1 en dat is 0,2 punten hoger dan vorig schooljaar. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten over het eerste halfjaar van 2015.

 Vanaf komend schooljaar gaat de rekentoets voor veel examenkandidaten in het voorgezet onderwijs en het mbo echt meetellen voor het diploma. In het eerste jaar moeten leerlingen een 5 of hoger scoren. Op dit moment haalt ruim 87 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs dat en bijna 64 procent heeft een 6 of hoger. Dit schrijven minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) in de Voortgangsrapportage Rekenen die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Om de resultaten nog verder te verbeteren is de afgelopen tijd een aantal knelpunten weggenomen. Zo worden de opgaven van de toets –net als bij het centraal examen- openbaar, waardoor iedereen achteraf kan zien welke opgaven er gemaakt zijn. Ook wordt de toets minder talig. Het aantal “kale” sommen neemt toe en bij de opdrachten die wel teksten bevatten, wordt er extra gelet op de formulering. 

Provincie:
Tag(s):