vrijdag, 26. juni 2015 - 12:17

FNV: Nu ook graaiers bij directie ambulances

FNV: Nu ook graaiers bij directie ambulances
Foto: MV
Den Haag

FNV Zorg &Welzijn roept minister Schippers van VWS op om in te grijpen bij Ambulancezorg Amsterdam waar grote onrust heerst onder de werknemers. Uit een vertrouwelijk document van de directie van de Ambulancezorg dat in handen van de vakbond is, blijkt dat de instelling torenhoge bedragen betaalt aan de inhuur van externe managers. Eén manager ontvangt maar liefst 263.000 per jaar. Omdat de zorginstelling na eerdere wanpraktijken onder verscherpt toezicht staat van de Inspectie SZW én ambulancemedewerkers in het hele land al zes weken actie voeren voor een nieuwe cao komt dit extra hard aan voor hen. Er is wel geld beschikbaar voor dure managers, maar niet voor de eigen werknemers.

Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn is woedend op de directie van Ambulancezorg Amsterdam: ‘Uit de documenten die wij hebben ontvangen, blijkt dat in 2014 voor 772.864 euro aan interim-managers is ingehuurd. Dit bedrag is exclusief de inhuur van uitzendkrachten. Omdat Ambulancezorg Amsterdam is aangesloten bij werkgeversorganisatie AZN, is dit nieuws ingeslagen als een bom. Al zes weken voeren ambulancemedewerkers actie voor een fatsoenlijke loonsverhoging, werkzekerheid en aanpak van de hoge werkdruk, maar de AZN laat het eigen personeel vooralsnog in de kou staan en toont weinig waardering voor hun werk.’

In 2014 opende de FNV een meldpunt waarop werknemers misstanden meldden die plaatsvonden bij Ambulancezorg Amsterdam. Door de hoge werkdruk en het verouderde materiaal kwam de kwaliteit en veiligheid van de zorg in gevaar. De Inspectie SZW beaamde deze klachten met een eigen onderzoek en zette de instelling onder verscherpt toezicht. ‘Nu blijkt dat in datzelfde jaar één interim-manager maar liefst 263.000 ontving terwijl er geen geld voor nieuw materiaal of meer collega’s beschikbaar zou zijn. Dat is heel zuur!’, aldus Seifert.

Minister moet ingrijpen     

'Dit nieuws is onverteerbaar voor de werknemers en omdat het hier ook om premiegeld van de ziektekostenverzekerden gaat, moet minister Schippers ingrijpen. Ook het Witter Kruis, onderdeel van Connexion betaalt boven de Balkenendenorm. Kortom, het is een grote schande!’

Provincie:
Tag(s):