vrijdag, 26. juni 2015 - 12:49

CBS: Aantal inwoners geboren in Midden- en Oost-Europa met 11 procent gestegen

CBS: Aantal inwoners geboren in Midden- en Oost-Europa met 11 procent gestegen
Foto: fbf
Den Haag

Het aantal inwoners afkomstig uit een van de Midden- en Oost-Europese landen is in 2014 toegenomen van 160 duizend naar 177 duizend. Daarnaast zijn er naar schatting nog 75 duizend tijdelijke werknemers uit deze landen in Nederland. Dat heeft CBS bekendgemaakt, op basis van maatwerk voor het Verwey-Jonker Instituut.

Zes op de tien MOE-landers zijn Pool

Op 1 januari 2015 stonden er 177 duizend Midden- en Oost-Europeanen (MOE-landers) van de eerste generatie ingeschreven als inwoner van Nederland. Dat zijn er 11 procent meer dan een jaar eerder. Zes op de tien MOE-landers zijn Pool. Mett 108 duizend personen vormen zij de grootste groep, op ruime afstand gevolgd door Bulgaren (20 duizend) en Roemenen (16 duizend).

Geen grote toestroom van Bulgaren en Roemenen

 

Sinds 1 januari 2014 hebben Bulgaren en Roemenen geen tewerkstellingsvergunning meer nodig hebben om in Nederland te mogen werken. Met een toename van uit elk land 2 duizend inwoners neemt de toestroom vooralsnog niet sneller toe dan voor het opheffen van die verplichting. Het gaat hier om immigranten die de intentie hebben langer dan vier maanden in Nederland te verblijven en zich ingeschreven hebben bij de gemeente. Ook het aantal tijdelijke werknemers uit deze landen is niet sterk gestegen, blijkt uit een eerdere CBS-publicatie.

Provincie: