vrijdag, 26. juni 2015 - 13:23 Update: 26-06-2015 14:45

Veteranenombudsman ontving 220 klachten

Veteranenombudsman ontving 220 klachten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In de afgelopen twee jaar heeft de Veteranenombudsman van 220 veteranen een klacht ingediend gekregen. Dit meldt de Veteranenombudsman vrijdag.

Een groot deel van de klachten heeft betrekking op het Ministerie van Defensie. Daarnaast behandelde de Veteranenombudsman ook klachten over gemeenten en zorginstellingen.

De klachten gaan vooral over  inkomensvoorzieningen, geneeskundige voorzieningen, schuldenproblematiek, nazorg en erkenning. Daarnaast klagen veteranen over de traagheid van de behandeling van hun klachten, voornamelijk door het Ministerie van Defensie. 

De grootste groep veteranen die zich tot de Veteranenombudsman wenden zijn mannen van middelbare leeftijd die gediend hebben in Libanon of voormalig Joegoslavië. Opvallend is de recente toename van jonge Afghanistan veteranen en actief dienende veteranen die een beroep doen op de Veteranenombudsman.

Sinds 28 juni vorig jaar, is de Nationale ombudsman officieel ook Veteranenombudsman. De Veteranenombudsman is de enige onafhankelijke  instantie die klachten behandelt van veteranen over overheids- en niet-overheidsinstanties. 

Naast individuele oplossingen, heeft de Veteranenombudsman bemiddeld in de discussie rond de regeling Ereschuld en de snelheid van klachtbehandeling door het Ministerie van Defensie verbeterd. Aandachtspunten van de Veteranenombudsman zijn de hoge non-respons op de nazorgvragenlijsten van Defensie en het toegenomen aantal juridische procedures tussen veteranen en het ministerie.

De taken en verantwoordelijkheden van de Veteranenombudsman zijn verankerd in de Veteranenwet. Die trad in werking op de 10e landelijke Veteranendag in 2014. Informeel is de Veteranenombudsman al op 1 juli 2013 gestart met zijn werk. Hij kreeg hiervoor toestemming van de Tweede Kamer, gezien de grote behoefte aan onafhankelijk klachtbehandeling van de veteranen.