zondag, 28. juni 2015 - 22:17 Update: 28-06-2015 22:23

Van Rijn steunt campagne 'Celebrate Safe'

Van Rijn steunt campagne 'Celebrate Safe'
Foto: Archief EHF
Den Haag

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) steunt de komende drie jaar het initiatief 'Celebrate Safe'. Een aanpak van de uitgaansbranche zelf waarin ze actief aan de slag gaan met voorlichting aan bezoekers over veilig feesten waarin drugs, alcohol, gehoorschade, veilig thuiskomen en seksuele gezondheid aan de orde komen.

e staatssecretaris is blij dat organisatoren van feesten en festivals zich gaan inzetten voor het verminderen van gezondheidsrisico's. De campagne richt zich op een aantal beleidsprioriteiten van de bewindspersoon, zoals gehoorschade, alcohol en drugs. Van Rijn maakte zich begin dit jaar al zorgen over de normalisering van middelengebruik onder jongeren die vaak uitgaan en drugsgerelateerde incidenten.  

Visie op drugspreventie deze zomer naar de Kamer

Deze zomer stuurt de staatssecretaris zijn visie over drugspreventie- en zorg naar de Tweede Kamer. Daarin staan alle voornemens op het gebied van het drugsbeleid van het ministerie van VWS. "Het voorkomen van gezondheidsincidenten door voorlichting en preventie in samenwerking met evenementenorganisatoren en gezondheidsprofessionals is een belangrijk onderdeel  van ons drugspreventiebeleid", aldus Van Rijn.

Uitbreiding Celebrate Safe

Celebrate Safe is een PPS-project (publiek private samenwerking) van initiatiefnemer ID&T met Jellinek, Unity, Educare en Greater Good. Organisatoren van festivals en party's kunnen ook bijdragen aan het creëren van een veilige uitgaansomgeving. Met Celebrate Safe werken de initiatiefnemers daar aan. Doel van Celebrate Safe is nu om het aantal deelnemers aan de campagne uit te breiden met andere organisatoren van evenementen, kleinere feesten en clubs.

Provincie: