maandag, 29. juni 2015 - 9:19 Update: 29-06-2015 15:13

100%-acties douane haven Rotterdam

foto van douane | fbf
Foto: fbf
Schiphol

Vanaf 07.00 uur maandagmorgen is de douane in de Rotterdamse haven begonnen met het uitvoeren van 100%-controles. Alle vrachtauto’s die langs de douane komen, worden gecontroleerd. Dit heeft inmiddels tot lange rijen gezorgd. De controles gingen door tot 11.00 uur.

Rijksambtenaren voeren actie voor een fatsoenlijke loonsverhoging en werkzekerheid. Al ruim vier jaar zitten zij op de nullijn en zijn ze in koopkracht gedaald. De eerder aangekondigde actie bij de douane op Schiphol op dinsdag 30 juni is wegens omstandigheden verplaatst naar maandag 6 juli. De douane controleert daar alle bagage van inkomende passagiers tussen 7.00 en 11.00 uur.

Estafette-actie

In mei zijn de rijksambtenaren gestart met estafette-acties door het hele land. Omdat minister Blok nog geen gehoor heeft gegeven aan de eisen van de rijksambtenaren zijn de acties vanaf vandaag verhard. Rijksambtenaren voeren samen met de vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF actie voor een nieuwe cao. De cao is al ruim vier jaar geleden verlopen en sindsdien staan de rijksambtenaren op de nullijn. Er zijn al acties geweest in Rotterdam, Arnhem, Leeuwarden, Amsterdam en Venlo.

'Geen serieus overleg'

Minister Blok verwijt de bonden dat zij niet aan tafel zijn gekomen en meent dat het niet aan hem ligt dat er geen cao is. Marco Ouwehand, bestuurder FNV Overheid: ‘Het 'bod' van de minister bleek niet meer dan een belediging. Na ruim vier jaar nul kwam hij met verslechteringsvoorstellen en 0,5% salarisverhoging! Dat noemen wij geen serieus overleg. We willen graag weer aan tafel, maar pas als de minister wil praten over een serieuze loonsverhoging.’

Belangrijk werk

Rijksambtenaren doen belangrijk werk. Zij zorgen onder andere voor goede wegen, veilige gevangenissen of sporen belastingfraude op. Om dit werk goed te kunnen blijven doen, is het voor overheidspersoneel van belang dat zij kunnen rekenen op goede cao-afspraken over koopkracht en werkzekerheid. Ook moeten er afspraken gemaakt worden over het terugdringen van het grote aantal medewerkers dat werkt op basis van flexibele contracten.

Provincie:
Tag(s):