maandag, 29. juni 2015 - 12:38 Update: 29-06-2015 12:40

FNV: Huurakkoord goed voor koopkracht huurders

 FNV: Huurakkoord goed voor koopkracht huurders
Foto: fbf
Amsterdam

De FNV steunt het huurakkoord dat tussen de Woonbond en Aedes gesloten is. Kern van dit akkoord is dat de huurstijgingen beperkt worden tot 1 procent boven inflatie, terwijl de huurverhogingen nu met gemiddeld bijna 3 procent boven inflatie kunnen stijgen. Dat betekent dat de komende drie jaar voor huurders met lage en bescheiden middeninkomens de koopkracht 1 procent beter is dan met het huidige beleid.

FNV-voorzitter Ton Heerts: “Het sociaal huurakkoord van Aedes en Woonbond is een mooie navolging van het sociaal akkoord dat partijen in de arbeidsverhoudingen hebben gesloten. Een compromis met een betere, minder willekeurige, systematiek en een forse beperking van de huurstijgingen.”

De sterke huurverhoging wordt mede veroorzaakt door de verhuurdersheffing, die extra lasten op de woningcorporaties legt. De verhuurdersheffing leidt niet alleen tot te stevige huurverhogingen, maar gaat ook ten koste van investeringen in bouw en onderhoud in de sociale huursector. Dat kost weer banen.

Heerts: “De achterban en het Ledenparlement van de FNV maakt zich terecht grote zorgen over de grote gevolgen van de huurverhogingen. Dat tast de koopkracht van grote groepen mensen sterk aan. We gaan de strijd tegen de verhuurdersheffing opnemen in de bestaande campagne voor meer koopkracht en echte banen.”

Zaterdag stemde de Verenigingsraad van de Woonbond over het Huurakkoord. Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, stemt dinsdag.

Provincie: