maandag, 29. juni 2015 - 16:33 Update: 29-06-2015 19:39

Dreigingsniveau terrorisme in Nederland blijft 'substantieel'

Dreigingsniveau terrorisme in Nederland blijft 'substantieel'
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het dreigingsniveau voor terrorisme in Nederland blijft gehandhaafd op 'substantieel'. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie maandagmiddag.

'De dreiging komt van zowel van individuen, die soms geïnspireerd raken door oproepen uit strijdgebieden, als van netwerken die (transnationaal) aangestuurd of gefaciliteerd worden', aldus het ministerie. 

Ook maken sleeper cells deel uit van de dreiging, net als mogelijk ’kopieer-gedrag’ door verwarde personen. Vaak zijn de werelden van Nederlandstalige jihadstrijders in Syrië en Irak en van de ‘achtergebleven’ of teruggekeerde gelijkgezinden zeer nauw met elkaar verweven. 

Tegelijkertijd zijn Nederlandse binnenlandse netwerken op dit moment organisatorisch versnipperd. Dit zorgt voor een complex beeld en bevestigt dat de dreiging niet beperkt is tot uitreizigers en terugkeerders, maar ook afkomstig is van zogenoemde ‘thuisblijvers’.

Uitreizigers en terugkeerders

In totaal gaat het om ongeveer 200 Nederlandse uitreizigers naar Syrië en Irak. Van 32 jihadisten in Syrië en Irak is per 1 juni vastgesteld dat zij zijn omgekomen. Er zijn circa 35 personen teruggekeerd naar Nederland. De terugkeer naar Nederland lijkt in het eerste kwartaal van 2015 gestokt te zijn. Mogelijk wordt dat mede veroorzaakt door angst voor repercussies door ISIS.

Daarnaast bestaan er zorgen over de toenemende invloed van (politiek) salafisme in Nederland. Om beter inzicht te krijgen, maken AIVD en NCTV daarom een gezamenlijke analyse. Deze wordt samen met een kabinetsreactie na de zomer aan de Tweede Kamer toegestuurd.