dinsdag, 30. juni 2015 - 14:44 Update: 30-06-2015 19:03

Tekortkomingen in onderzoek ISIS-sympathieën Turkse jongeren

Tekortkomingen in onderzoek ISIS-sympathieën Turkse jongeren
Foto: SXC
Den Haag

Het vorig jaar gepubliceerde onderzoek door Motivaction naar sympathie onder Turks-Nederlandse jongeren voor extremistische strijdgroepen, bevat serieuze tekortkomingen. Dat is de conclusie van een studie naar de kwaliteit van dit onderzoek die minister Asscher liet uitvoeren. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

In november 2014 publiceerde FORUM , het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, een verkenning met de titel 'Nederlandse Moslimjongeren en de Arabische herfst'. Deze publicatie liet een verontrustend beeld zien van brede steun onder met name Nederlandse jongeren van Turkse afkomst voor bijvoorbeeld ISIS. Minister Asscher constateerde tegenstrijdigheden in de uitkomsten en vroeg daarom onderzoeksbureau Labyrinth de verkenning onder de loep te nemen.

De conclusie van de onderzoekers van Labyrinth is dat er een aantal serieuze tekortkomingen is in de opzet en uitvoering van onderzoek door Motivaction, waarop de FORUM-verkenning is gebaseerd. Zo is de formulering van vragen niet eenduidig en is er onduidelijkheid over wat de ondervraagde jongeren verstaan onder termen als ‘jihadisme’ en ‘kalifaat’. Door de twijfels over de validiteit en de betrouwbaarheid van de bevindingen, concludeert Labyrinth dat de uitkomsten geen representatief beeld geven van de opvattingen onder migrantenjongeren in Nederland.

Minister Asscher vindt dat het Motivaction-onderzoek zorgvuldiger uitgevoerd had moeten worden: ‘Ik vind het betreurenswaardig dat Turks-Nederlandse jongeren hierdoor gekwetst zijn. Dit laat het belang zien van goed onderzoek, ik heb het SCP daarom gevraagd om onderzoek te doen naar de opvattingen van Nederlandse jongeren met een Turkse en Marokkaanse achtergrond. Als we de resultaten hiervan hebben, kunnen we op basis van feiten en op een constructieve manier hierover met elkaar in gesprek'.

 

Lees alles over:
Provincie:
Tag(s):