dinsdag, 30. juni 2015 - 17:34

Leerlingen mogen plaatsing op Amsterdamse middelbare scholen niet ruilen

Leerlingen mogen plaatsing op Amsterdamse middelbare scholen niet ruilen
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Leerlingen van groep acht die niet geplaatst zijn op de school van hun eerste voorkeur mogen die plek niet ruilen met anderen. Dat heeft de rechter bepaald in kort geding dat een aantal ouders van teleurgestelde leerlingen had aangespannen.

iNeuwe plaatsingsprocedure

Een groot deel van de scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, verenigd in de vereniging OSVO, heeft voor het komende schooljaar een nieuwe plaatsingsprocedure. Doel daarvan is dat zoveel mogelijk leerlingen worden geplaatst op een school van zo hoog mogelijke voorkeur. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarbij maar bij één school ingeschreven mocht worden en waarbij een uitgelote leerling weinig invloed had op waar hij of zij uiteindelijk terecht kwam. Onderdeel van de nieuwe procedure is dat leerlingen niet onderling mogen ruilen. Een aantal ouders van leerlingen heeft in kort geding opheffing van dit ruilverbod gevorderd. De rechter heeft die vordering afgewezen, ook al begrijpt de rechter de teleurstelling goed.
Volgens de rechter heeft OSVO geen verwachtingen gewekt die niet zijn waargemaakt. Wel is het zo dat van ongeveer 7500 leerlingen 5% niet op hun top 3 voorkeur is geplaatst en 1% buiten de top 5. Dit komt door populariteit van bepaalde scholen, waarvoor weliswaar 150 extra plaatsen zijn gecreëerd maar dat is ondanks de geleverde inspanningen niet voldoende.

Nadelen van ruilen

Onder het motto ‘zoveel mogelijk leerlingen zo hoog mogelijk’ zijn middels het nieuwe plaatsingssysteem leerlingen over en weer op een school geplaatst waarvoor de ander een hogere voorkeur had. Die leerlingen zouden beter af zijn als zij zouden mogen ruilen. De rechter ziet echter ook nadelen van het toestaan van ruilen. De plaatsingsprocedure is daardoor niet meer consistent en transparant, terwijl dat juist in het belang is van alle leerlingen omdat het gelijkheid geeft. Daarnaast werkt de mogelijkheid van ruilen in de hand dat leerlingen hun voorkeuren strategisch gaan opgeven. Daardoor wordt het moeilijker om zicht te hebben op de werkelijke voorkeur van leerlingen en om het onderwijsaanbod te sturen door bijvoorbeeld het uitbreiden van klassen of scholen. Als ruilen nu zou worden toegestaan, zouden leerlingen vanaf volgend jaar weer strategisch kunnen gaan inschrijven. Daarmee vervalt het belangrijkste voordeel van deze plaatsingsprocedure, en kan het systeem vanaf volgend jaar niet meer worden gehanteerd. Dit terwijl er nog een evaluatie moet plaatsvinden. Het ruilverbod mag daarom gehandhaafd worden.

Provincie: