dinsdag, 30. juni 2015 - 20:10 Update: 30-06-2015 20:26

Amnesty International vindt sectie lichaam overleden Arubaan onvoldoende

Amnesty International vindt sectie lichaam overleden Arubaan onvoldoende
Foto: Amnesty International
Amsterdam

Amnesty International (AI) is geschokt door de dood van Mitch Henriquez. Over de omstandigheden rond het overlijden van Henriquez is nog veel onduidelijk. Het aangekondigde Rijksrecherche-onderzoek is een belangrijke stap, maar volgens Amnesty onvoldoende.

Onderzoek naar discriminatie

Om de kans op een dergelijke gebeurtenis te verkleinen moet kritisch worden gekeken naar het politieoptreden vanuit een breder perspectief dan alleen het strafrechtelijk-juridische, vindt AI. Er is alle reden voor een integrale evaluatie van het politieoptreden waarin expliciet onderzocht moet worden of discriminatie een rol heeft gespeeld.

Een Rijksrecherche-onderzoek is belangrijk voor het vaststellen van de toedracht rondom het overlijden van Mitch Henriquez, eventuele genoegdoening richting nabestaanden en zo nodig maatregelen tegen betrokken agenten.  

Gezien het dramatische verloop op zaterdag en het overlijden van Henriquez op zondag, de ontstane commotie en de suggestie dat er sprake zou zijn van racistisch politieoptreden, stelt Amnesty dat een Rijksrecherche-onderzoek alleen onvoldoende is.

Immers een Rijksrecherche-onderzoek beperkt zich tot onderzoek naar het vermeend strafbare gedrag van de betrokken politieagenten. Dit in tegenstelling tot het type onderzoek waarin de behoorlijkheid en professionaliteit van het politieoptreden wordt onderzocht en getoetst, en algemene beleidsmaatregelen, instructies en trainingen worden geëvalueerd. 

Een andere beperking van Rijksrecherche-onderzoek is dat de onderzoeken (en de adviezen die daarop soms volgen) veelal niet worden gepubliceerd. Iets wat de politiek-maatschappelijke discussie kan belemmeren.

Provincie:
Blik op 112: