dinsdag, 30. juni 2015 - 20:45 Update: 01-07-2015 10:54

Schippers komt met plan voor opvang verwarde personen

Schippers zorgt dat alle gemeenten verwarde personen kunnen opvangen
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Justitie, politie, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en andere betrokken instanties gaan nauw met elkaar samenwerken voor een sluitende aanpak van de problematiek van verwarde personen.

'Elke gemeente wordt in staat gesteld om voor het eind van het jaar te beschikken over deze voorziening', schrijft minister Edith Schippers dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor verwarde personen wordt een persoonlijk plan opgesteld. Als ze geen zorgverzekering hebben wordt dat door gemeenten en zorgverzekeraars geregeld. In verband met het debat in de Tweede Kamer deze week over het rapport van de Commissie-Hoekstra heeft Schippers besloten de hoofdlijnen van het plan van aanpak alvast met de Tweede Kamer te delen. 

De komende tijd wordt het plan nader uitgewerkt, maar er wordt al wel mee aan de slag gegaan. Voor de begrotingsbehandelingen van VenJ en VWS stuurt Schippers een stand van zaken naar de Tweede Kamer.

Schippers had de Tweede Kamer in mei van dit jaar toegezegd nog voor de zomer met dit plan van aanpak te komen. In de afgelopen weken heeft zij hierover intensief contact gehad met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), patiënten, instellingen en professionals in de GGZ, Zorgverzekeraars Nederland, de Federatie Opvang, de Nationale Politie en met verschillende collega-bewindslieden (VenJ, BZK en SZW).

Categorie:
Provincie: