woensdag, 1. juli 2015 - 11:05 Update: 01-07-2015 14:25

Beregenen in Limburg met water uit beken en rivieren verboden

droogte
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Maastricht

Waterschap Peel en Maasvallei heeft besloten dat vanaf donderdag 2 juli 12.00 uur geen water uit beken en rivieren mag worden gebruikt om akkers en weilanden te beregenen. Het waterpeil van de meeste beken in Noord- en Midden-Limburg is laag.

Dit komt door de droogte en warmte van de afgelopen weken. Doel van het verbod is voldoende watervoorraad te behouden

Zowel de land- en tuinbouw als de natuur, stedelijk gebied en recreatie hebben water nodig. Het waterschap roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water. Door droogte gaat ook vaak de waterkwaliteit achteruit. Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan ontstaan. Doordat concentraties van opgeloste voedingsstoffen en bacteriën toenemen, komen blauwalg en botulisme vaker voor. Te weinig water schaadt de natuur in de beken. Dit gevaar is de komende dagen groot, vanwege de verwachte extreem hoge temperaturen.

Onttrekkingsverbod

Het verbod geldt voor het onttrekken van water uit alle beken in Noord- en Midden-Limburg met uitzondering van de beken die in de regel altijd voldoende afvoer hebben. Dat zijn met name de Niers, Swalm, Boschmolenplas en gedeelten van de Heukelomsebeek, Eckeltsebeek, Neerbeek en Oostrumsche beek. Daarnaast geldt het verbod niet voor onttrekkingen met weidepompen voor veedrenking en voor onttrekkingen uit het grondwater. Onttrekkingen uit oppervlaktewater voor de volgende kapitaalintensieve teelten vormen ook een uitzondering: bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.

Handhaving verbod

Het waterschap informeert alle circa 600 vergunninghouders en/of melders van het onttrekken van oppervlaktewater schriftelijk over het verbod. Handhavers van het waterschap controleren op naleving van het verbod. Het verbod geldt tot de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2015.

Waterconservering

Het waterschap houdt de komende tijd het water zoveel mogelijk vast in de beken door stuwen op te zetten en met gemalen zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Deze maatregelen zijn nodig om te zorgen voor voldoende water en een goede verdeling van het water.

Voorkomen wateroverlast

Het hete weer kan plotseling omslaan naar hevige regenbuien en onweer. In een korte periode kan er dan, vaak plaatselijk, een grote hoeveelheid regen vallen, zoals de situatie van vorig jaar. Waterschap Peel en Maasvallei blijft er op letten dat er voldoende afvoercapaciteit beschikbaar blijft. Gezien de weersvoorspellingen is het waterschap de komende dagen extra alert.

Voor de knul op de foto is het lastig geworden een juiste visstek te vinden. Veel sloten komen al aardig droog te staan. 

Provincie:
Tag(s):