woensdag, 1. juli 2015 - 13:01 Update: 01-07-2015 21:07

OM verdenkt vijf agenten arrestatie Henriquez van betrokkenheid bij overlijden

Henriquez zeer waarschijnlijk overleden door zuurstoftekort
Foto: Twitter Antifa Denhaag
Den Haag

Het Openbaar Ministerie heeft in het onderzoek van de Rijksrecherche naar het overlijden van de heer Henriquez de voorlopige uitkomsten van het sectierapport binnen.

Uit dit onderzoek komt vooralsnog naar voren dat de heer Henriquez is aangehouden, nadat hij meerdere malen had geroepen dat hij een wapen bij zich had. Bij deze aanhouding heeft de politie geweld gebruikt omdat hij zich heeft verzet. De volgende dag overleed de man  in het ziekenhuis. Gisteren is in opdracht van de officier van justitie sectie verricht.

Inmiddels heeft het OM de voorlopige uitkomsten van het sectierapport ontvangen. Volgens het rapport kan  het overlijden van het slachtoffer zeer waarschijnlijk worden verklaard door een bij hem ontstaan zuurstoftekort.

Het is aannemelijk dat dit zuurstoftekort een gevolg is van het optreden van de politie. Voor dat zuurstoftekort zijn  geen andere verklaringen gevonden. Daarnaast zijn er geen natuurlijke oorzaken gevonden voor het overlijden.  Tot op heden is niet kunnen worden vastgesteld dat er sprake was van drugsgebruik of overmatig alcoholgebruik.

De familie is vanmorgen geïnformeerd over de uitkomsten van de sectie en het vervolg van het onderzoek. Dat geldt ook voor de betrokken agenten.

Het Rijksrechercheonderzoek gaat een nieuwe fase in. Het OM heeft besloten dat vijf politieagenten als verdachten worden aangemerkt. Het gaat om de vijf agenten die direct betrokken zijn geweest bij het aanhouden en het  in bedwang houden van het slachtoffer.

Zij worden in deze fase van het onderzoek verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de man.

Hierbij wordt voor dit moment geen onderscheid gemaakt naar hun exacte rol bij dit optreden. Hun onderlinge rolverdeling vormt onderdeel van het onderzoek en zal in een later stadium nader worden bezien en beoordeeld.

Het onderzoek van de Rijksrecherche is nog in volle gang. Er zullen nog getuigen worden gehoord en ook zal beeldmateriaal worden binnengehaald en bekeken. Ook de vijf als verdachte aangemerkte politieagenten zullen als zodanig worden gehoord.