donderdag, 2. juli 2015 - 10:13

Inlichtingendiensten krijgen meer bevoegdheden

AIVD
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) krijgen de bevoegdheid om ook via de kabel tijdig terroristische dreiging te kunnen onderkennen, spionage tegen te gaan, bescherming te bieden tegen digitale aanvallen, de Nederlandse veiligheidsbelangen te dienen en militaire missies te ondersteunen. Negentig procent van de telecommunicatie verloopt tegenwoordig via de kabel.

Het toezicht wordt verscherpt. Er komen bewaar- en vernietigingstermijnen voor onderschepte gegevens en aanvullende waarborgen voor bijzondere bevoegdheden van de diensten. Diverse bijzondere bevoegdheden van de AIVD en MIVD mogen pas worden gebruikt na persoonlijke toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de minister van Defensie.

Ook het onafhankelijk toezicht van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) wordt verscherpt. Deze commissie controleert de beslissingen van de ministers. Als de CTIVD na toetsing concludeert dat onrechtmatig toestemming is verleend, zijn de ministers verplicht die te heroverwegen. De CTIVD gaat ook fungeren als een zelfstandige klachtinstantie; zij kan voortaan voor de ministers bindende oordelen geven op klachten.

Er komt een nieuwe regeling voor de samenwerking van de AIVD en MIVD met diensten van andere landen. Samenwerking moet vooraf worden gewogen; toestemming voor samenwerking is in handen van de minister en onder toezicht van de CTIVD.

Categorie:
Provincie: