donderdag, 2. juli 2015 - 15:12

Universiteit Maastricht stopt dierproeven met honden

Universiteit Maastricht stopt dierproeven met honden
Foto: SXC
Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) gaat stoppen met het gebruik van honden voor dierexperimenteel onderzoek. Het FHML bestuur heeft dit besluit genomen naar aanleiding van een veiligheidsaudit van de huidige proefdiervoorzieningen. Daaruit blijkt dat de honden en hun verzorgers onaanvaardbare risico’s lopen tijdens het dagelijks transport naar de speelweide.

Op grond van dit besluit heeft het CvB als vergunninghouder bepaald dat zij de faciliteiten voor onderzoek met honden niet meer aan zal bieden, zowel in de huidige als in de nieuwe proefdiervoorziening. Het onderzoek met overige proefdieren wordt ongewijzigd voortgezet. De betreffende onderzoeksgroep zal zich voortaan richten op de mechanische eigenschappen van het hart, waarvoor geen proeven met honden nodig zijn.

Onlangs heeft een externe commissie, bestaande uit experts van collega-instellingen, de bevindingen gerapporteerd van haar onderzoek naar de procedures rondom de hondenexperimenten. Hoewel de commissie in haar rapport concludeert dat het positief advies van de Dier Experimenten Commissie (DEC) in proefdierkundig opzicht juist was en de ethische afweging verdedigbaar, heeft het faculteitsbestuur ook andere factoren - zoals veiligheid - meegewogen in zijn besluitvorming.