zaterdag, 4. juli 2015 - 12:06 Update: 04-07-2015 14:22

Al 11.000 banen voor gehandicapten, meer dan geraamd

Doelstelling meer banen voor gehandicapten loopt voor op schema
Foto: Min. van SZW
Den Haag

Werkgevers hebben al meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag hebben geholpen dan was geraamd. 'Dit blijkt uit een eerste tussenmeting van de banenafspraak', meldt Staatssecretaris Jetta Klijnsma zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Op basis van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd dat er aan het eind van 2015 in de marktsector 6.000 extra banen voor deze doelgroep moeten zijn bijgekomen ten opzichte van de nulmeting per 1 januari 2013. Uit de eerste cijfers blijkt dat er tot eind vorig jaar al 9.224 extra banen zijn bijgekomen in de marktsector en 1.508 bij de sector overheid.

Werkgevers in de marktsector lopen daarmee ruim voor op schema. Werkgevers bij de overheid moeten aan het eind van dit jaar 3.000 extra banen gerealiseerd hebben. Zij waren bij de tussenmeting van eind vorig jaar dus halverwege het gestelde doel dat eind 2015 moet zijn bereikt.

Categorie:
Provincie: