zondag, 5. juli 2015 - 11:47 Update: 05-07-2015 15:57

Geen ebola in ziekenhuis Roosendaal

Maandag meer duidelijkheid over spoedeisende hulp ziekenhuis Roosendaal
Foto: Screenshot Youtube
Roosendaal

Zaterdagmiddag 4 juli is bij de Spoedeisende Hulp (SEH) op locatie Roosendaal een patiënt binnengebracht met verdenking van ebola. Hoewel de ziekte niet is vastgesteld zijn meteen de daartoe geldende protocollen in gang gezet.

Het RIVM is ingeschakeld en na afstemming is besloten te handelen als was er sprake van ebola en alle geldende veiligheidsprocedures te hanteren. De patiënt is meteen in isolatie gebracht en later met speciaal vervoer door het RIVM naar Rotterdam gebracht. De Spoedeisende Hulp in Roosendaal is gesloten en wordt door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf gereinigd. Patiënten worden naar de Spoedeisende Hulp in Bergen op Zoom verwezen.

De SEH-medewerkers die met de patiënt in contact zijn geweest, zijn in kaart gebracht en hebben volgens protocol instructies gehad hoe te handelen.

De patiënt is uitsluitend op de SEH geweest en is na de verdenking overgedragen aan het RIVM. Er is geen risico voor de rest van het ziekenhuis.

Over het vervolg kan het Bravis ziekenhuis geen uitspraken doen. Zoals gezegd is er sprake van een verdenking en is gehandeld als was er sprake van ebola om het zekere voor het onzekere te nemen. Ebola is niet vastgesteld. De patiënt is overgedragen aan het RIVM. De voortgang en verdere berichtgeving verloopt via het RIVM.

Stand van zaken zondag 5 juli 2015

Uit de voorlopige onderzoeken is gebleken dat het risico op besmetting op de Spoedeisende Hulp en voor het ziekenhuis nihil is. In overleg met de verantwoordelijke microbioloog worden nu acties ondernomen om de Spoedeisende Hulp na een intensieve schoonmaak zo snel mogelijk weer open te stellen. Definitieve besluitvorming over het openstellen van de Spoedeisende Hulp zal maandagochtend plaatsvinden.

 

Tag(s):