dinsdag, 7. juli 2015 - 19:05 Update: 07-07-2015 21:03

Aanpak criminele organisaties in 2014 meer dan verdubbeld

Aanpak criminele organisaties in 2014 meer dan verdubbeld
Foto: Archief EHF
Den Haag

Uit de laatste rapportage blijkt dat ook binnen de strafrechtketen de prestaties en inspanningen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit zijn gestegen. Bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit speelt het lokaal bestuur een steeds grotere rol.

Doelstelling meer dan verdubbeld

Het OM en de politie hebben hun doelstelling voor verdubbeling van het aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden in 2014 ruimschoots gehaald. Dat schrijft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer over het jaarverslag RIEC-LIEC 2014 en de Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2014 van het OM en de politie. 

Er zijn 1130 criminele samenwerkingsverbanden aangepakt. Dat is een toename van 113 procent ten opzichte van 2009. Vooral het aantal onderzoeken naar mensenhandel, synthetische drugs en witwassen is toegenomen.

'Ondanks het feit dat de resultaten goed zijn moeten we focus blijven houden. De noodzaak tot een stevige integrale aanpak blijft onverminderd gelden', aldus minister Van der Steur. De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit kenmerkt zich volgens de minister de laatste tijd doordat ze zichtbaarder wordt. 

Liquidaties

Dit wordt onder andere duidelijk door de verharding en toename van geweld in de publieke ruimte, zoals in het zuiden van het land, de aanhoudende liquidaties in Amsterdam en omgeving, het criminele gedrag van leden van motorbendes en de bedreiging van het bestuur. In het verlengde hiervan valt het toegenomen aantal onderzoeken rond vuurwapens en explosieven op: van 14 in 2013 naar 23 in 2014.

Provincie:
Blik op 112: