woensdag, 8. juli 2015 - 10:48

Immigratie remt bevolkingskrimp in aantal regio’s

Immigratie remt bevolkingskrimp in aantal regio’s
Foto: SXC
Den Haag

Negen regio’s hadden in 2014 te maken met bevolkingskrimp. Dat zijn er zeven minder dan een jaar eerder. De omslag van krimp naar groei in die regio’s komt door de toegenomen immigratie van asielzoekers. Dit ondanks dat veel jongeren de krimpregio’s blijven inruilen voor steden. Dat meldt CBS.

In alle regio’s kwamen vorig jaar meer mensen uit het buitenland erbij dan dat er vertrokken, behalve in Twente en Zuidoost-Zuid-Holland.

Vooral twee noordelijke regio’s, die al jaren op rij te maken hebben met bevolkingskrimp, kregen veel nieuwe inwoners uit het buitenland. In Oost-Groningen kwamen er per saldo meer dan 15 inwoners per 1 000 bij door buitenlandse migratie. Hierdoor sloeg de aanzienlijke bevolkingskrimp van 2013 om in een lichte bevolkingsgroei.

Tevens vestigden zich in Delfzijl en omgeving meer immigranten dan dat er mensen naar het buitenland vertrokken: 8 nieuwe inwoners per 1000. Dit had een remmende werking op de bevolkingskrimp in deze regio.

De bevolking nam vorig jaar eveneens in omvang toe in de regio’s Zuidwest-Drenthe, Zuidwest-Overijssel, Zuidoost-Friesland, Midden-Limburg en Zeeland (exclusief Zeeuws-Vlaanderen). In 2013 was in deze regio’s nog sprake van krimp. De groei in 2014 kwam doordat het aantal immigranten in bijna alle regio’s het aantal mensen dat naar het buitenland vertrok overtrof. Ook in de eerste maanden van 2015 bleef het buitenlandse migratiesaldo positief.

Immigratie vooral van asielzoekers

Asielmigranten hebben veel effect op de bevolkingsontwikkeling van krimpregio’s. Voor krimpregio’s met een of meer asielzoekerscentra, zoals Oost-Groningen, bestond de immigratie in 2014 voor bijna driekwart uit personen uit Syrië, Eritrea en Somalië. Ook in andere regio’s met asielzoekerscentra, zoals Zuidwest-Overijssel en Delfzijl en omgeving is ruim de helft van de immigranten afkomstig uit landen waar veel asielzoekers vandaan komen. 

De meeste asielzoekers blijven slechts voor beperkte tijd in een asielzoekerscentrum. Daarna emigreren ze of gaan ze elders in Nederland wonen, afhankelijk van de behandeling van hun aanvraag.

Van de bijna 6 duizend Syriërs die in 2014 binnen Nederland verhuisden, trokken er bijvoorbeeld ruim 5 duizend weg uit een gemeente waar een asielzoekerscentrum is gevestigd. Zij vestigden zich hoofdzakelijk in stedelijke gemeenten zoals de vier grote steden en in Eindhoven, Tilburg, Arnhem en Enschede. Een reden hiervoor is dat ze verwachten in steden makkelijker werk te vinden.

Bevolkingskrimp aan rand van het land

De negen regio’s die in 2014 te maken hadden met bevolkingskrimp liggen voornamelijk aan de rand. De bevolking neemt in hier af als gevolg van twee ontwikkelingen die al meerdere jaren aan de gang zijn.

Allereerst vertrekken uit alle krimpregio’s meer mensen naar elders in Nederland dan dat mensen zich vanuit de rest van het land in de krimpregio’s vestigen. Vooral jongeren trekken naar de Randstad en steden buiten de Randstad vanwege werk of opleidingsmogelijkheden. Steeds meer stellen met kinderen blijven vervolgens in de stad wonen door onder meer de aanwezige voorzieningen en de combinatie van werk en privé.

Wat verder bijdraagt aan krimp is het aantal sterfgevallen, dat in de meeste krimpregio’s groter is dan het aantal geboorten. Beide ontwikkelingen blijven eveneens spelen in de regio’s die door de toegenomen immigratie in 2014 geen bevolkingskrimp meer kenden.

Categorie:
Provincie: