woensdag, 8. juli 2015 - 15:39 Update: 08-07-2015 20:36

Zitting Valkenburgse zedenzaak openbaar

Rechter:vervolg Valkenburgse zedenzaak openbaar
Foto: Archief EHF
Maastricht/Valkenburg

Alle advocaten van de 28 verdachten die terecht staan in de Valkenburgse zedenzaak hebben woensdag het verzoek neergelegd om de inhoudelijke behandeling van deze zaken achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. De rechtbank heeft alle verzoeken echter afgewezen. Dit meldt de rechtbank Maastricht woensdagmiddag.

Woensdag vond in Maastricht een regiezitting plaats inzake het vervolg van de Valkenburgse zedenzaak waarin aan 28 mannen verweten wordt ontucht te hebben gepleegd met een minderjarige prostituee.

Uitgangspunt bij de behandeling van strafzaken tegen meerderjarige verdachten is dat de behandeling in het openbaar plaats heeft. Onder omstandigheden kan van dat uitgangspunt worden afgeweken. 

Voorbeelden van deze omstandigheden zijn het belang van de goede zeden, de openbare orde, de veiligheid van de staat, maar ook wanneer de belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte of andere procesdeelnemers dit eisen.

De rechtbank is in alle zaken van oordeel dat er onvoldoende redenen zijn om van dat uitgangspunt af te wijken. Dit geldt voor zowel het verzoek om de deuren geheel als het verzoek om deze gedeeltelijk te sluiten.

De rechtbank gaat ervan uit dat zowel de rechtbank als het Openbaar Ministerie als de verdediging verantwoordelijk en zorgvuldig zullen deelnemen aan de behandeling van de zaak.

Aanwezigheid verdachten

In de zaken van drie verdachten heeft de rechtbank besloten dat de verdachten aanwezig moeten zijn tijdens de behandeling van hun zaak. De overige verdachten zijn niet verplicht op de zitting te verschijnen. Zij kunnen hun verdediging overlaten aan hun advocaat.

Provincie: