woensdag, 8. juli 2015 - 20:08 Update: 09-07-2015 8:11

Principe-akkoord verkeersvliegers en KLM

KLM bereikt overeenstemming met bonden
Foto: EHF
Schiphol

KLM heeft vandaag ook een principe-akkoord bereikt met de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). Hiermee is nu een akkoord bereikt met alle vakbonden voor een nieuwe cao voor de vliegers van de luchtvaartmaatschappij. Het principe-akkoord met de VNV wordt nu voorgelegd aan de leden van de VNV.

De afgelopen maanden is lang en intensief met een delegatie van de VNV onderhandeld. De VNV heeft consequent aangegeven bereid te zijn te investeren in het bedrijf. KLM en VNV zijn nu tot een afspraak gekomen voor de komende 3 jaar (1 januari 2015 t/m 31 december 2017), waarin de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van de vliegers in gebalanceerde verhouding staat tot de tegenprestatie die de VNV en KLM afspreken en die een significante bijdrage levert aan de Air France KLM-doelstellingen van Perform 2020.

Het resultaat

Met het nu bereikte onderhandelingsresultaat wordt ook door de vliegers invulling gegeven aan de doelstelling van 4% productiviteitsverbetering per jaar. Ook bevat het akkoord een concrete verhoging van de pensioenleeftijd. Daar bovenop leidt dit resultaat tot een verbetering van de kaspositie van KLM. Als tegenprestatie voor deze investering hebben vliegers toegang tot aandelen. Dit wordt nader uitgewerkt. Het principe-akkoord zal nog getoetst worden op juridische, fiscale en governance-aspecten.

Provincie:
Tag(s):
klm, VNV, cao