donderdag, 9. juli 2015 - 11:06 Update: 09-07-2015 11:09

Plasterk bekijkt mogelijkheid uitbreiding reikwijdte topinkomens

Plasterk bekijkt mogelijkheid uitbreiding reikwijdte topinkomens
Foto: RVD
Den Haag

Minister Plasterk heeft namens het kabinet een verkenning gedaan naar de uitbreiding van de bezoldigingsnorm van de Wet normering topinkomens (WNT).

In lijn met het regeerakkoord kijkt de verkenning naar de normering van de bezoldiging van meer functionarissen in de (semi)publieke sector dan alleen die van de topfunctionarissen. Topfunctionarissen vallen sinds 2013 onder de normering. Deze norm is sinds dit jaar verlaagd van 130% naar 100% van het ministersalaris (178.000 euro). Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de verkenning namens het kabinet aan de Tweede Kamer gezonden.

Minister Plasterk heeft laten onderzoeken waar in de (semi)publieke sector mensen werken die geen topfunctionaris zijn en meer dan de WNT-norm van 178.000 euro verdienen. Zo werken er bij gemeenten 16 functionarissen boven de norm, bij de publieke omroep circa 40 functionarissen en in de wetenschap bijna 100 functionarissen.

Het onderzoek geeft ook inzicht in de achtergronden en verklaringen bij die hoge salarissen, en de bezwaren en risico’s die sectoren en instellingen zien bij het normeren ervan. De komende maanden zal minister Plasterk op basis van de verkenning nadere voorstellen uitwerken.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):