vrijdag, 10. juli 2015 - 12:35

Zaak over inzage rapport Alphens schietincident moet over

Zaak over inzage rapport Alphens schietincident moet over
Foto: SXC
Alphen aan den Rijn

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat opnieuw moet worden beoordeeld of de Staat aan de slachtoffers van het Alphense schietincident een rapport over de geestelijke gezondheidstoestand van de schutter Tristan van der V. moet verstrekken.

Slachtoffers van het schietincident op 9 april 2011 in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn vorderen dat de Staat die kopie aan hen verstrekt. De Staat heeft tot nu toe geweigerd daaraan mee te werken. Het rapport is uitgebracht door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) in opdracht van het Openbaar Ministerie.
 
De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat de Staat niet op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kan worden verplicht het rapport aan de slachtoffers te verstrekken.
 
De Staat heeft betoogd dat die verplichting ook niet voortvloeit uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Het gerechtshof Den Haag had de Staat hierin gelijk gegeven, maar volgens het advies van de advocaat-generaal op onjuiste gronden.
 
Deze  beslissing van het hof moet over, oordeelde de Hoge Raad vandaag. Het hof heeft namelijk ten onrechte aangenomen dat artikel 843a lid 1 Rv eist dat tussen de Staat en de slachtoffers een rechtsbetrekking bestaat.
 
De Hoge Raad heeft de zaak voor verdere behandeling verwezen naar het gerechtshof Amsterdam. Dit hof zal de eis van de slachtoffers alsnog moeten beoordelen aan de hand van art. 843a Rv. Onderdeel hiervan is het beroep van de Staat op geheimhouding in verband met het vertrouwelijke karakter van de inhoud van het rapport.
 
Met het arrest van de Hoge Raad is dus nog niet definitief beslist over het verzoek van de slachtoffers om het rapport te mogen inzien.