vrijdag, 10. juli 2015 - 16:01 Update: 10-07-2015 22:51

'Opsporing en winning schaliegas komende vijf jaar in Nederland niet aan de orde'

Kamp: 'Geen winning schaliegas komende 5 jaar'
Foto: RVD
Den Haag

Er wordt deze kabinetsperiode in Nederland niet geboord naar schaliegas. Dit heeft minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken namens het kabinet vrijdag bekendgemaakt.

'Commerciële opsporing en winning van schaliegas is de komende vijf jaar in Nederland niet aan de orde. Bestaande vergunningen voor de opsporing van schaliegas worden niet verlengd', aldus Kamp. 

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het voorstel van minister Kamp van Economische Zaken. Aan het eind van het jaar besluit het kabinet in een breder verband of het wenselijk is dat schaliegaswinning in Nederland als optie in beeld blijft.

Onderzoeken

Sinds 2013 heeft het kabinet verschillende onderzoeken laten uitvoeren naar de maatschappelijke effecten, de gevolgen voor het milieu en de mogelijke opbrengsten en kosten van schaliegaswinning in Nederland.

Omdat nog geen proefboringen plaatsvonden, is nog niet duidelijk hoeveel schaliegas aanwezig is en of de winning daarvan rendabel is. Uit de onderzoeken blijkt daarnaast dat er nog onduidelijkheid is over de effecten van het boren naar schaliegas in de diepe ondergrond in Nederland.

Daarom kan ook de politieke afweging van de voor- en nadelen van schaliegas als onderdeel van de toekomstige energiemix nog niet worden gemaakt. In de praktijk betekent dit dat in de komende vijf jaar de commerciële opsporing en winning van schaliegas niet aan de orde zal zijn.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):