maandag, 13. juli 2015 - 13:53 Update: 13-07-2015 16:37

Aangifte dierenmishandeling en verboden gebruik van vangkraal bij ganzenvergassingen in Noord-Holland

Aangifte dierenmishandeling en verboden gebruik van vangkraal bij ganzenvergassingen in Noord-Holland
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Dominee Hans Bouma en acht dierenorganisaties hebben vandaag aangifte gedaan bij de officier van justitie en de politie van overtreding van de Europese Vogelrichtlijn, de Wet Dieren en de Flora- en Faunawet door Duke Faunabeheer, door Faunabeheereenheid Noord-Holland, door Gedeputeerde Staten Noord-Holland en door de inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland.

Op dinsdagochtend 7 juli bij het crematorium in Schagen en op vrijdagmiddag 10 juli in Spijkerboor werden door toedoen van bovengenoemde wetsovertreders in Schagen 1807 ganzen en in Spijkerboor circa duizend ganzen onnodig in hun gezondheid en welzijn benadeeld tijdens het wreed vangen en vergassen met mishandeling, veel angst aanjagen, stress en intens lijden voor de dieren met de dood als doel en gevolg.

De ganzen werden bijeengedreven en in een vangkraal opgesloten, terwijl een gerechtelijke uitspraak (Europese Vogelrichtlijn) hierover zegt dat voor het gebruik daarvan geen wettelijke grond is en dat een vangkraal daarom niet gebruikt mag worden. Bovendien loopt er een bezwaarprocedure tegen deze ontheffing voor het vangen en vergassen van ganzen in Noord-Holland die begin juni is gestart door de Faunabescherming en bewust is genegeerd door Faunabeheereenheid Noord-Holland. De inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland, die vrijdagmiddag 10 juli ter plekke aanwezig was bij het opdrijven van circa duizend ganzen in een kraal om hen daarin op te sluiten om vergast te worden, weigerde de wet te handhaven toen de dierenorganisaties hem er op wezen dat de vangkraal een verboden middel is om te gebruiken.

Vergassing geen zachte dood

Vergassing met CO2 veroorzaakt extreem veel dierenleed omdat het tot een langzame verstikkingsdood lijdt. Het is pijnlijk omdat het ernstige irritatie van het slijmvlies veroorzaakt. Het dier vertoont stuiptrekkingen, snakt naar lucht en probeert te vliegen. Het sterven kan wel tot 5 minuten duren. Bedrijven als Duke Faunabeheer geven geen openheid hierover door camera’s op te hangen in de vergassingscontainers zodat een ieder kan zien dat dit zeker geen snelle en zachte dood is voor de dieren. Eerder onderzoek en beeldmateriaal over andere dieren (waaronder varkens) die vergast worden liet al zien welk een leed er aan de vergassingsdood te pas komt.

De aangevers van deze dierenmishandeling zijn: stichting Comité Dierennoodhulp, stichting Rechten voor al wat Leeft, stichting Een DIER Een VRIEND, stichting Ganzenbescherming, stichting Akka’s Ganzenparadijs, stichting Animal Rights, stichting Bite Back VZW en vereniging Stop de ganzenmoord en Dominee Hans Bouma.